Философия және мәдениет теориясы кафедрасы

Кафедра тарихы

Философия және мәдениет теориясы кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы

Философия және мәдениет теориясы кафедрасы, университеттің атақты кафедралардың бірі болып табылады. Кафедра 1968ж., Қарағанды педагогика университетінің, философия және политэкономия кафедра негізінде құрастырылған. Меңгерушісі Қазақстандағы философия бойынша, кандидаттық дисертациясын бірінші болып қорғаған, профессор Сагинова Мариям Сагинқызы болды.

1972 жылдан бастап, жиырма жыл бойы, кафедра меңгерушісі кафедраның ғылыми нығаюына үлкен үлесін қосқан, философия ғылымдар докторы, профессор, Клещева Раиса Ахметовна болған. Басқару эстафетасін өз кезегімен қабылдағандар: философия ғылымдар докторы, профессор, Колумбаев Бисембай Ергалиевич, философия ғылымдар докторы, профессор, Абжанов Толеугазы Искакович, философия ғылымдар докторы, профессор, Алимбаев Абильманат Амирханович, философия ғылымдар кандидаты, доцент, Джалилов Курбан Шамильевич, философия ғылымдар кандидаты, доцент, Иманбеков Мирлан Иманбекович, философия ғылымдар докторы, профессор, Карипбаев Байжол Искакович, философия ғылымдар кандидаты, доцент, Сагатова Асем Сериковна, философия ғылымдар кандидаты, доцент, Кусбеков Думан Карибекович. Қазіргі уақытта, кафедра меңгерушісінің міндеттерін атқаратын, гуманитарлық ғылымдар магистрі, Солощенко П.П.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы университеттің жетекші ғылыми-педагогикалық ұжымдарының бірі болып табылады. Кафедра ұжымы ғылыми жұмыстарға белсене қатысады (монографиялар, ғылыми жұмыстар жинақтар жарық көріп жатыр), жоғары кәсіби деңгейде өздерінің дүниетанымдық ұстанымдарын құруға қабілетті мамандарды тағайындау міндеттеріні атқаруда. Бұл міндет кафедра қызметкерлерінің қазір де басты міндеті болып қала береді.

Кафедра оқытушылары «Мәдениет. Өркениет. Постмодерн» тақырыбында үлкен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Осы тақырып аясында кафедра оқытушылары Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде өткізілетін конференцияларға белсенді қатысады.

Бүгінгі күнде кафедрада 15 оқытушы қызмет атқарады. Кафедра оқытушылары өздерінің кәсіби деңгейін үнемі көтеріп, университет пен облыстың өміріне белсенді қатысады. Бұл аймақтық және шетелдік сертификаттармен, дипломдармен, алғыс хаттарымен расталады.

Оқытушылар құрамы

Толық аты-жөні: Аринова Ольга Тастанбекқызы

Негізгі мамандығы: Философия, Мәскеу мемлекеттік университеті. М.В. Ломоносов

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: философия ғылымдарының кандидаты, доцент.

Еңбек өтілі: жалпы - 26 жыл.

Ғылыми-педагогикалық қызметі:1991 жыл. Логика кафедрасының оқытушысы, ҚарМУ; 1993 жыл. -Логика кафедрасының аға оқытушысы, ҚарМУ;1993-1996 жж. философия кафедрасының аспирантурасы, ҚарМУ;1996-2001жж. - философия тарихы кафедрасының аға оқытушысы, ҚарМУ;1998 жыл - кандидаттық диссертацияны қорғау, PhD;2001-2004 жж. - философия кафедрасының доценті;2004-2016 жж. - философия және мәдениет теориясы кафедрасының доценті;2014-2016 ж.ж - сапа менеджменті жүйесі және аккредитация, стратегиялық даму орталығының директоры.

Ғылыми жетістіктері:2000-2001 жж - БҰҰ бейбітшілік институтында тағылымдамадан өту;2002 ж. - БҰҰ миссиясында - Приштина, Косово, Сербиядағы тәжірибе2004-2010 жж. Еуразия Қорының Жазғы мектептеріне, ТМД елдеріндегі ЮСАИД-ға қатысу;2011 г. Certificate of Attendance Research and Innovation in Universities The UK Experience, British Council.

Оқытатын пәндері: Логика. Философия. Ежелгі философия. Әлеуметтік философия. Мәдениет теориясы. Мәдениеттің типологиясы теориясы мен әдістемесі. Философия. Этнос философиясы. Әлеуметтік конфликтология.

Біліктілікті арттыру туралы ақпарат:ҚазҰУ Жоғары оқу орнының оқытушыларының біліктілігін арттыру институтының толық курсын аяқтау туралы № 3288 куәлік, 2012 жҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық орталығының Болон процесінің негізгі қағидаларын енгізу атты біліктілікті арттыру курсын аяқтау туралы сертификаты, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында ECTS жүйесін енгізу2014 жылғы 05 ақпандағы Ұлттық сарапшының №203 куәлігі, қолданылу мерзімі - 3 жыл, НКАО агенттігі

Марапаттар мен атаулар:Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің дарынды жас ғалымдарға арналған стипендиясының иегері (№ 694), 2002 ж.А. Байтұрсыновтың қола медалі, 2014 жҚарағанды ​​қаласы әкімінің құрмет грамотасы, 2015 ж

___________________________________________________________

Аты-жөні: Айтбаев Оңғар Айтбайұлы

Негізгі мамандық: Философия, ҚазМУ

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Философия ғылымдарының кандидаты, профессор

Еңбек өтілі: жалпы 55, педагогикалық - 47 жыл

Біліктілікті арттыру: ҚазМУ, Алматы, 1998.

Оқытатын пәндері: формальді логика, символдық логика, діни және діни емес көзқарастардың диалогы, Абай дүниетанымы, тенгрианизм, дін тарихы,

Ғылыми қызығушылығы: діни философия, дін философиясы, логика.

Ғылыми жетістіктері: 56 ғылыми мақала, 6 оқулық (Логика, Дінтану негізі, Дінтану, Дінтану және т.б.), 2 монография

___________________________________________________________

Толық аты Батурин Владимир Степанович.

Негізгі мамандық: Философия, С.Киров ат. ҚазМУ (1972).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: философия докторы, профессор

Қызметі: профессор.

Мамандықтың коды: 09.00.11 Әлеуметтік философия.

Диссертация тақырыбы: кандидаттық Диалектикалық-материалистік даму доктринасында сабақтастық мәселесі (1981);докторлық: Әлеуметтік белсенділік: табиғаты, маңызы, ұйымдық стратегиясы (2004 ж.).

Еңбек өтілі: жалпы - 48 жыл, педагогикалық - 42 жыл.

Ғылыми-педагогикалық қызметі:1972-1974 - Алматы хайуанаттар ветеринария институтының философия және ғылыми коммунизм кафедрасында.1974 жылдан бастап - Қарағанды ​​мемлекеттік университетінің ұжымында жұмыс істейді, аға оқытушыдан профессорға дейін жолдан өтті.1983 жылдан 1987 жылға дейін - Тарих және филология факультетінің сырттай оқу бөлімінің деканы.1987 жылдан 1994 жылға дейін - Кешкі білім беру жөніндегі проректор; оқу жұмысы жөніндегі проректор.1998 жылдан 2000 жылға дейін - философия кафедрасының оқытушысы.2005 жылдан бастап - Философия және мәдениет теориясы кафедрасының профессоры2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық сараптау комиссиясының мүшесі болды.Бірнеше жыл бойы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия ғылымдарының кандидаты дәрежесін алу үшін диссертациялық кеңестің мүшесі болды

Ғылыми жетістіктері: 20 ғылым кандидатын дайындады. Америка Құрама Штаттары, Ресей және Қазақстанда жарық көрген монографиялар, оқулықтар, шамамен 130 мақалалардың авторы.Ол Мәскеу, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Түмен, Омбы, Қорған, Астана, Алматы және басқа қалаларда өткен бірнеше халықаралық ғылыми конференциялар, конгрестер және симпозиумдар, және халықаралық, республикалық және аймақтық деңгейдегі конференцияларға қатысты.Соңғы 3 жылда: 1 электронды оқулық шығарылды; 26 мақала жарияланды.

Оқу курстары: Логика, Әлеуметтік антропология, Заң философиясы, Білім философиясы, Ойлау мәдениеті, Әлеуметтік қақтығыстар, Әлеуметтік эпистемология, Гуманитарлық ғылымдардағы зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау.

Біліктілікті арттыру туралы ақпарат: Тұран-Профи Халықаралық Кәсіби Академиясы, Астана, 2013 ж.; Ресей саясаттану қауымдастығы, Мәскеу, 2012 ж.; Қақтығыстарды шешу орталығы - Диалог: Жалпы медиация курсы делдалының оқыту бағдарламасы, Қарағанды ​​қ., Қараша 2013.

Ғылыми қызығушылығы: әлеуметтік философия; қызмет теориясы теориялық және әдіснамалық мәселелері; әлеуметтік антропология; заң философиясы; білім философиясы; әлеуметтік конфликтология; акмеология.

Марапаттары мен атақтары:. Е.А.Букетов атындағы ҚарМУдың құрметті қызметкері.

___________________________________________________________

Толық аты: Дагарова Жанар Өміржанқызы.

Негізгі білімі: философия, Е.А. Бөкетов ат. ҚарМУ.

Ғылыми дәрежесі: философия магистрі.

Жұмыс өтілі: 11 жыл.

Біліктілікті жоғарылату: Ф.М. Достоевский ат. Омбы мемлекеттік университеті., 2011

Курстарды оқу: Философия, Әлеуметтік-философиялық компаративистика, Қазақстан діндері, Мораль және дін

Ғылыми қызығушылығы: Қазақстанның өнері, қазақ философиясының тарихы

Ғылыми жетістіктері: Соңғы жылдары 12 ғылыми мақала жарияланды, 14 электронды дәріс курсы, 14 мультимедиалық презентация жасалды.

___________________________________________________________

Толық аты Донецкая Наталья Александровна.

Негізгі мамандық: Философ. Философия мұғалімі, 1988 жылы

Ғылыми дәрежесі - экономика ғылымдарының магистрі

Жұмыс өтілі: 26 жыл.

Біліктілікті арттыру туралы ақпарат:19.04.2012ж. Қашықтықтан оқыту технологиясын оқыту әдістемесі бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсын өтті.

Оқу курстары: Қазіргі заманғы философия тарихы, Ежелгі Шығыс философиясы тарихы, мәдениеттану, этика, эстетика, дін феноменологиясы, XIX ғасырдағы философия тарихы, эвристика, логика, діни антропология, философия тарихы, XIX ғасыр мәдениеті, мәдени антропология.

Ғылыми қызығушылығы: мәдениеттану, философия, дінтану, жаңа білім беру технологиялары саласындағы зерттеулер.

Ғылыми жетістіктері: 2008 жылдан бастап 2017 жылға дейін17 ғылыми мақала жарияланды, халықаралық конференцияларға қатысу, Дінтану пәнінің электронды оқулығы, Дін феноменологиясы, XIX ғасырдың мәдениеті атты 21 электронды дәріс шығарылды, лекциялық сабақтар бойынша 6 мультимедиалық презентация дайындалды.

___________________________________________________________

Толық аты Дюсалинова Бақыт Кулмагамбетовна

Негізгі мамандық: Мәдениеттану

Еңбек өтілі: 26 жыл

Біліктілікті жоғарылату: Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті, 2011ж

Курстарды оқу: Мәдениеттану, Өнер тарихы, Қазақстанның өнері, Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, Ежелгі мәдениет, Ежелгі мәдениет

Ғылыми қызығушылығы: мәдениет және өркениет, қазақ мәдениетінің тарихы, қазақ философиясының тарихы, өнер тарихы

Ғылыми жетістіктері: 2009 жылдан бастап 2017 жылға дейін 25 мақала жарияланды, мемлекеттік тілде Мәдениеттану пәні бойынша 1 электронды оқулық әзірленді; 13 электронды дәріс курсы, 11 мультимедиалық презентация жасалды

___________________________________________________________

Толық есімі: Жармакина Фарида Мұхтарқызы

Негізгі мамандық: Философия

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы - философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Еңбек өтілі: 35 жыл.

Біліктілікті арттыру туралы ақпарат:1982 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің гуманитарлық факультетінің философия кафедрасының күндізгі аспирантурасына түсіп, бітіргеннен кейін кандидаттық диссертацияны қорғады. 2013 жылы Кредиттік және қашықтан оқыту технологиялары аясында қолданбалы дидактикалық материалдарды және оқыту әдістерін әзірлеу тақырыбында семинар-тренингке қатысты - № 166013 куәлігі.

Оқытатын пәндері: Мәдениет және өркениет, мәдениет және технология, мәдениет және саясат, архаикалық мәдениет адамзат мәдениетінің бастауы,.

Ғылыми қызығушылығы: менталитет теориясы, модернизация теориясы, қазақстандық модернизация, әлеуметтік философия

Ғылыми жетістіктері: 2008 жылдан бастап 2017 жылға дейін 19 ғылыми мақала жарияланды, дәрістердің 13 электронды курсы әзірленді, дәрістер, семинарлар, СӨЖ үшін 11 мультимедиалық презентациялар дайындалды.

___________________________________________________________

Аты-жөні: Жусупова Бақыт Жармұхамедқызы

Негізгі мамандық: Философ. Философия мұғалімі, 1988 жылы Ғылыми дәрежесі: Философия магистрі

Еңбек өтілі: 26 жыл

Біліктілікті арттыру туралы ақпарат:Ф.М. Достоевский ат. Омбы мемлекеттік университетінде Зияткерлік технологиялар және инновациялық ойлау бағдарламасы бойынша біліктілігін көтеру курстары, Омбы, 2011;Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ факультетінің Қашықтықтан оқыту технологиясын оқыту әдістемесі бағдарламасы бойынша біліктілігін арттыру курстары., 2012 жылғы 30 наурыз;Е.А.Букетов атындағы ҚарМУда Несие және қашықтықтан оқыту технологиясы аясында қолданбалы дидактикалық материалдарды және оқыту әдістерін дамыту тақырыбында семинар-тренингтен өту, 2013 жылғы 19 қаңтар;

Оқытатын пәндері:Философия, қазақ мәдениетінің тарихы, қазақ философиясы тарихы, түркі философиясы тарихы, араб-мұсылман философиясы, түркі көшпенділер мәдениетінің ерекшелігі, дін тарихы, әлеуметтік-философиялық салыстырмалылық, мифология, ғылым және дін, эзотерикалық ілімдер, риторика, Абай дүниетанымы.

Ғылыми қызығушылығы: Философия тарихы, әлеуметтік философия, әлеуметтік таным, әлеуметтік танымдағы белгісіздік принципі, философиялық антропология, мәдениет философиясы.

Ғылыми жетістіктері: 2014 жылы магистрлік диссертацияны қорғау, ғылыми конференцияларға қатысу, Қазақстан мен Чехиядағы ғылыми мақалаларды жариялау.

___________________________________________________________

Толық аты Караконисова Салтанат Ғомарқызы

Негізгі мамандығы: саясаттану, 2005ж.

Ғылыми дәрежесі: Мәдениеттану мамандығы бойынша магистр

Еңбек өтілі: 10 жылБіліктілікті арттыру: Жас лектор мектебі, 2014 ж,

Оқытатын пәндері: Философия, мәдениет және өркениет

Ғылыми қызығушылығы: діни антропология, дін тарихы, өнер тарихы

Ғылыми жетістіктері: 2013 жылдан бастап 2016 жылға дейін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Жоғары білім жүйесіндегі акмеологиялық дискурс жеке тұлғаның белсенді компонентін қалыптастырудың бір жолы ретінде қаржыландырылатын зерттеу жобасына қатысу, 11 ғылыми мақала жарияланды.

___________________________________________________________

Аты-жөні: Карипбаев Байжол Искакович

Негізгі мамандық: юриспруденция

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: философия докторы, профессор

Еңбек өтілі: 21 жыл

Біліктілікті жоғарылату: Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті, 2011 ж .; Әлеуметтік психология курсы, Дюссельдорф (Германия), 2009 ж.

Оқытатын пәндері: Тарих және философия, посткассикалық философиялық дискурс, философиялық антропология

Ғылыми қызығушылығы: әлеуметтік философия, заң философиясы, қылмыстық философия

Ғылыми жетістіктері: 2008 жылдан бастап 2017 жылға дейін 86 мақала, 3 монография, 4 оқу құралы, 15 электронды дәріс курсы, 5 электрондық оқулық, 27 мультимедиалық презентация жарияланды

___________________________________________________________

Толық аты Колумбаев Бисембай Ерғалиұлы

Негізгі мамандық: Философия, ҚазМУ

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: философия докторы, профессорЕңбек өтілі: 41 жыл

Біліктілікті арттыру туралы ақпарат: Ф.М. Достоевский ат. Омбы мемлекеттік университеті, 2011

Оқытатын пәндері: Философия тарихы, адам проблемасы, адамдағы адам, ғылым философиясы, постмодернизм, адамның экологиясы, мәдениет философиясы.

Ғылыми қызығушылығы: Адам проблемасы, постмодерн және мәдениет, қазіргі философия

Ғылыми жетістіктері: 63 басылым, 1 монография, 2 томдық жұмыстар

___________________________________________________________

Аты-жөні: Құсбеков Думан Кәрібекұлы

Негізгі білімі: Философ. Философия мұғалімі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми дәрежесі: философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Жұмыс тәжірибесі: 17 жыл

Біліктілікті жоғарылату: Ф.М. Достоевский ат. Омбы мемлекеттік университеті, 2011

Оқитын курстар: Философия, тарих философиясы, заң философиясы, саясат және дін, әлеуметтік конфликтология, саяси философия.

Ғылыми қызығушылығы: заң философиясы, саясат философиясы, әлеуметтік және құқықтық мемлекет идеясы, діни экстремизм және терроризм.

Ғылыми жетістіктері: 20 мақала, 2 электронды дәріс курсы, 4 мультимедиалық презентация

___________________________________________________________

Толық есімі: Сисенғалиев Қуаныш Маратұлы.

Негізгі мамандығы: Саясаттанушы, 2004 жылы.

Ғылыми дәрежесі - философия магистрі.

Еңбек өтілі: 10 жыл.

Біліктілікті жоғарылату: Ф.М. Достоевский ат. Омбы мемлекеттік университеті, 2011;

Оқитын курстар: Философия, Онтология және білім теориясы, Әлеуметтік философия, Тарих философиясы.

Ғылыми қызығушылығы: заң философиясы, білім философиясы, дін философиясы.

Ғылыми жетістіктері: 2008 жылдан бастап 2017 жылға дейін 7 мақала жарияланды

___________________________________________________________

Толық аты-жөні: Солощенко Павел Петрович.

Негізгі мамандығы: Тарих, әлеуметтік және саяси пәндерді оқытушысы, 1993 ж.

Жұмыс тәжірибесі: 14 жыл.

Біліктілікті жоғарылату: Ф.М. Достоевский ат. Омбы мемлекеттік университеті, 2011

Оқу курстары: Философия, Онтология және білім теориясы, Әлеуметтік философия, Тарих философиясы.

Ғылыми қызығушылығы: уақыт философиясы, жауапкершілік философиясы, әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау.

Ғылыми жетістіктері: 2008 жылдан 2017 жылға дейін 14 мақала мен 2 оқу құралы жарық көрді.

___________________________________________________________

Толық аты-жөні: Феталиева Надежда Юрьевна

Негізгі мамандық: Философ. Философия мұғалімі, 2002 ж.

Ғылыми дәрежесі: философия магистрі

Жұмыс тәжірибесі: 12 жыл

Біліктілікті арттыру туралы ақпарат:

Омбы мемлекеттік университетінде Зияткерлік технологиялар және инновациялық ойлау бағдарламасы бойынша біліктілігін көтеру курстары, 2011;

Несие және қашықтықтан оқыту технологиясы жағдайында оқыту үрдісінде мультимедиалық және интерактивті құралдарды әзірлеу және пайдалану және оқыту әдіснамасы бағдарламасы бойынша біліктілікті көтеру курстары, 2011 жылғы 29 қаңтар;

Е.А. Букетов атындағы ҚарМу-дың қосымша білім беру факультетінде Әлеуметтік-гуманитарлық (философиялық, мәдени, діни, саяси, социологиялық, психологиялық, әлеуметтік және педагогикалық) зерттеулердің әдіснамалық негіздері курсы бойынша 2017ж.

Оқу курстары: Философия, ХХ ғасырдағы философия тарихы, Орыс философиясының тарихы, Саясат және дін, Логика, Білім философиясы, Дін тарихы, Әлеуметтік антропология.
Ғылыми қызығушылығы: білім философиясы, философия тарихы, әлеуметтік философия, әлеуметтік таным, философиялық антропология, мәдениет философиясы.

Ғылыми жетістіктері: Қазақстан мен Ресейде ғылыми мақалаларды жариялау.

Ғылыми жетістіктері: 29 мақала, 3 электронды дәріс курсы, 5 мультимедиалық презентация

Мамандықтар

5В020100-Философия мамандығы

Түлектердің біліктілік сипаттамалары:

5В020100-Философия мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар бакалавры

Оқу түрі: күндізгі, сырттай.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық бойынша қысқаша ақпарат.Философия мамандығы табиғаттың, ойлау мен әлеуметтік құбылыстың пайда болуының, жұмыс істеуінің, өзгеруінің және дамуының жалпы және нақты үлгілерін, сондай-ақ адамзаттың әлеуметтік-тарихи дамуының іргелі процестерін теориялық талдауды қамтиды. Философия мамандығы бойынша зерттеудің анықталған бағыттарының бірі - әлеуметтік қатынастарды зерттеу және әлеуметтік факторлардың адамдардың қызметінде өзара әрекеттесуі, әлеуметтік және коммуникациялық байланыстардың әртүрлі түрлері

Философия мамандығын бітіруші түлектің кәсіби қызметі басқару үкімет жүйесінде органдарының, қоғамдық ұйымдар мен үкіметтік емес құрылымдардың қызметі ғылыми қолдау туралы, әр түрлі қоғамның рухани өмірінің салаларында және оның институттарының дамуы мен жұмыс істеуі, қисынды әдіснамалық және философиялық талдауға бағытталған кәсіби қызметі, моральдық қалыптастыру және жастардың патриоттық қасиеттерін оятуға бағытталған. Маман-философ ғылыми-зерттеу, оқу-тәрбие және сараптамалық-консультациялық жұмыстарды орындауға дайын.

Бітірушілер магистратурада оқуын жалғастыруға мүмкіндік ала алады.

5В020400-Мәдениеттану мамандығыБітірушілердің біліктілік сипаттамалары: 5В020400-Мәдениеттану мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар бакалаврыОқу түрі: күндізгі, сырттай.Оқу тілі: қазақ, орысТүлектердің кәсіптік қызмет саласы:Маманның қызметі студенттердің білім беру және білім беру әлеуетін көтеру үшін мәдениет динамикасын ғылыми зерттеуге, мемлекеттік билік органдарында мемлекеттік органдардың қызметін қамтамасыз етуге бағытталған.Жалпы білім беру және гуманитарлық білім беру кәсіби жұмысқа, мансаптық өсуге, өмірде табысқа жету үшін үлкен мүмкіндіктер ашады.Бітірушілер магистратурада оқуын жалғастыруға мүмкіндік ала алады.5В020600-Дінтану мамандығыБітірушілердің біліктілік сипаттамалары: 5В020600-Дінтану мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар бакалаврыОқу түрі: күндізгі, сырттай.Оқу тілі: қазақ, орыс
Түлектердің кәсіптік қызмет саласы:Түлектер тарих және дін теориясы, адам өмірінің діни және философиялық мәселелері және мемлекеттік билік жүйесіндегі заманауи өркениет, бұқаралық ақпарат құралдары саласында кәсіби қызметке дайын

Халықаралық ынтымақтастық

Философия және мәдениет теориясы кафедрасы ынтымақтастық туралы келісімдер шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады (МГУ, СПбГУ, УрГУ, Монтана штатінің университеті және т.б.).

Философия және мәдениет теориясы кафедрасы ынтымақтастық туралы келісімдер негізінде Ф.М.Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетімен (философия кафедрасы), Башкир аграрлық мемлекеттік университетімен (Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы) тығыз қарым-қатынаста ынтымақтасады. Осындай ынтымақтастық шеңберінде Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетімен бірлесіп «Ғылыми білім әдіснамасы» Бүкілресейлік ғылыми мектебі (Ұйымдастыру комитетінің мүшесі - Карипбаев Б.И.) өткізілді. 2012 жылы Философия және мәдениет теориясы кафедрасы Генуя университетімен (Италия) ынтымақтастық туралы келісім жасасты.

Екі жақты ынтымақтастық аясында жетекші ғалымдардың, ғылыми семинарлар мен конференциялардың қонақ дәрістері өткізілді. «Философия», «Мәдениеттану», «Дінтану» білім беру
бағдарламаларының оқытушылары, студенттері мен магистранттары келесі шетелдік ғалымдардың семинарларына қатысты:
- Философия ғылымдарының докторы, профессор, Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетінің философия кафедра меңгерушісі Разумов В.И. («2011-2012 оқу жылында «Ғылыми зерттеулердің теориясы мен әдістемесі» курсы);
- Философия ғылымдарының кандидаты, Қаржы және менеджмент Жоғары мектебінің (Чехия) профессоры Владимир Пророк («Жүйелік әдіс теориясының әлеуметтік соғысы» курсы, 2013-2014 оқу жылы);
- PhD докторы, Жоғары экономика мектебінің(Чехия) профессоры А.Суринек («Басқару психологиясы және әлеуметтану» курсы, 2014-2015 оқу жылы);

Сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық ғылыми-практикалық конференциялар мен байқауларға, академиялық ұтқырлық бағдарламаларына оқытушылар құрамының, студенттердің, магистранттардың қатысуымен жүзеге асырылады.

Также, международное сотрудничество реализуется в форме участия ППС, студентов, магистрантов в международных научных и научно-практических конференциях и конкурсах, программах академической мобильности.

Сонымен, Башқұрт Аграрлық Университетімен бірге философия мен мәдениет теориясының өзекті мәселелері бойынша бірқатар телеконференция өткізілді. Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетімен бірге «Рухани мұра және қазіргі заман» халықаралық конференциясы өткізілді. Фото 1

«Рухани мұра және қазіргі заман» халықаралық конференциясы Фото 2

ҚарМУ профессоры Айтбаев О.А., д.фс.н., Ф.М. Достоевский атындағы ОМУ профессоры Разумов В.И., ҚарМУ профессоры Батурин В.С.

«Студенттер мен магистранттардың академиялық ұтқырлығы» бағдарламасы бойынша А.Құлжановқа Вильнюс университетінде (Литва), Джузбаева Д. Клуж-Напока университетінде (Румыния) студенттерге бір семестрді оқуға мүмкіндік берілді.

Ғылыми бағыттар

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстары “Трансформация национального сознания в социокультурных и когнитивных контекстах современного Казахстана”, “Образовательные стратегии казахстанской молодежи в контексте формирования интеллектуального потенциала страны и их соответствие динамизации рынка труда” аясында гранттық жобалар ұйымдастырылды.

Кафедра “Мәдениет.Өркениет.Постмодерн” негізгі тақырыбы бойынша жұмыс жасайды (басшысы фс.ғ.д., профессор Карипбаев Б.И.), Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ Ғылыми-техникалық кеңесінің барысында бекітілген (хаттама 9,03.06.2010 ж. бастап).

Осы зерттеудің қорытындысы бойынша жыл сайын “Мәдениет. Өркениет. Постмодерн” атты халықаралық қолдау алған ғылыми еңбектердің жинағы жарық көруде. Кафедраның ғылыми-зерттеушілік негізгі бағыттарының бірі діни қиындықтарды түсіну. Бұл бағытты іске асыру жолына Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ ректоры Кубеев Е.К қолдауы бойынша 2010 жылдың 25 шілдесінде Қазақстандағы қазіргі діни жағдайды зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу зертханасы құрылды.

Тәрбиелік жұмыс

Кафедрадағы студенттермен тәрбиелік жұмыс кафедра отырыстары мен факультет кеңесінің жоспары бойынша жүзеге асырылады.

Жыл сайын Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жолдауы бойынша кафедра оқытушылары мен студенттер арасында сұхбаттар жүргізіліп, осы тақырыпта кураторлық сағаттар өткізіледі.

Кафедра студенттері Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатын белсенді жүзеге асыруда. Кейбір студенттер “НұрОтан” жастар қанаты партиясының мүшесі және де факультеттегі студенттер партияның əр түрлі іс шараларына шақырылады.

Кафедрадағы барлық студенттер факультет жəне университет өміріндегі жастар ісі жөніндегі Комитет бекіткен барлық мәдени іс-шараларға қатысады. Студенттік парламент, дөңгелек үстел, пікір таластарға белсенді қатысады. Дәстүрлі түрде “Не?Қайда?Қашан?” интеллектуалдық ойыны өткізіліп тұрады. Белсенді студенттерге жыл сайын: “Студенттік кеші”, “Жас Талап”, “Кафедра күні”, “Білім күні”, “Денсаулық күні”, “Университет күні”, “Наурыз мейрамы” сияқты əр түрлі мәдени іс-шаралар өткізіледі. Философия жəне психология факультетінің 2 курс студенті “Дінтану” бөлімі бойынша Аскар Акерке КДМ төрағасы болып тағайындалды.

Студенттерді ғылыми-зерттеу ісіне баулу, ғылыми көкжиегін кеңейту, көпшілік алдында сөйлеу өнерін дамыту бойынша студенттердің ынтасы мен кафедра оқытушыларының қолдауы бойынша “Эйдос”философиялық бірлестігі құрылып, бірнеше жыл жұмыс жасау үстінде.

Кафедра студенттері ғылыми жарыстар мен олимпиадаларға қатысады, сонымен қатар “Философия” мамандығы бойынша 3 курс студенті Шарипов А. ғылыми жобасы “Діни білім-жастардың рухани қауіпсіздік негізі”бойынша “ЖАСТАР-ЕХРО 2017” инновациялық жарысында белсене қатысып 2013 жылы “Адамның рухани құқық жəне экологиялық қауіпсіздік аясындағы инновациялық жобалар” номинациясы бойынша 3 орынды иеленді. 2013 жылы Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ ұйымдастырған философия бойынша республикалық студенттер олимпиадасынан Шарипов А жəне Смагулов Д. 2 орын иеленді. 2014 жылы Шарипов А., Аринова Д. жəне Абдрахманова М. Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ ұйымдастырған философия бойынша республикалық студенттер олимпиадасынан 2 орын иеленді.

Кафедра аумағында,қалалық деңгейде Діни экстремизмге қарсы зертхана құрылып, қазіргі күнде белсенді жұмыс атқарып, Философия ғылымдарының докторы, профессор Карипбаев Б.И. басқаруда.

Кафедра студенттері университеттің спорттық шараларын белсене қатысады. Кафедра оқытушылары “Шалқыма” мәдени ұжымымен тығыз байланыс жасап, студенттермен əр түрлі концерттік бағдарламаларын тамашалайды. Кураторлар басқаруымен топтар Қарағанды Музейлерімен танысып отырады.

Қарағанды мемлекеттік университеті, философия және психология факультеті 2015