Жетекші оқытушылардың дәрістері

Оқытушының аты-жөні

Ғылыми атақ, ғылыми лауазым

Оқитын курстар

Тіл

1

Абдрашева Бану Жолдыбековна

Әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, доцент

Әлеуметтік-педагогикалық қызметті жобалау және моделдеу

Қазақша, орысша

2

Айтбаев Онгар

Философия ғылымдарының кандидаты, ҚарМУ профессоры

Діни және діни емес дүниетанымның сұхбаты, Абай дүниетанымы

Қазақша, орысша

3

Алимбаева Роза Тугаевна

Психология ғылымдарының кандидаты, доцент

Экзистенциалдық психологияның мәселелері, Қазақстандағы психологиялық ғылым, Антропология, Дін психологиясы

Орысша, ағылшынша

4

Алимова Сауле Бисембаевна

Философия ғылымдарының кандидаты,  доцент

Саяси биліктің технологиялары, Мемлекеттік саясат, Мемлекеттік басқару, Саясаттанудың әдіснамасы

Орысша

5

Амирова Бибисара Аубакировна

Психология ғылымдарының докторы, профессор

Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік психология, Тұлға этноәлеуметтенудің психологиялық мәселелері

Қазақша, орысша

6

Батурин Владимир Степанович

Философия ғылымдарының докторы, профессор

Логика, Әлеуметтік антропология, Құқық философиясы, Білім философиясы

Орысша

7

Валитова Зульфия Хафизовна

Әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, доцент

Қазіргі кездегі әлеуметтану теориялары, Әлеуметтік желілердің әлеуметтануы

Орысша

8

Джамалиева Газиза Жумагалиевна

Әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, доцент

Әлеуметтік педагогтың кәсіби этикасы, Жастармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс

Қазақша

9

Жансерикова Дыбыс Аманкелдиевна

Психология ғылымдарының кандидаты, доцент

Психологияны оқыту әдістемесі, спорт психологиясы

Қазақша

10

Жармакина Фарида Мухтаровна

Философия ғылымдарының кандидаты,  доцент

Әлемдік мәдениеттің тарихы, Өнер философиясы, Қазақ менталитетінің архетиптері

Орысша

11

Жумасултанова Галия Азирхановна

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Саяси элитология, БАҚ және саясат, Демократияның теориясы мен практикасы

Қазақша, орысша

12

Инджиголян Анжела Алвановна

Әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, доцент

Кәсіптердің әлеуметтануы, Интернет әлеуметтануы

Орысша, ағылшынша

13

Капбасова Гульзада Байыровна

Психология ғылымдарының кандидаты, доцент

Басқару психологиясы, Эксперименталды психология, Ықпал жасау психологиясы

Орысша

14

Карипбаев Байжол Искакович

Философия ғылымдарының докторы, профессор

Ғылым тарихы мен философиясы, Философиялық антропология

Орысша

15

Кендирбекова Жанар Хайдаровна

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Әлеуметтік геронтология, Мигранттармен әлеуметтік-пдагогикалық жұмыс

Орысша

16

Колумбаев Бисембай Ергалиевич

Философия ғылымдарының докторы, профессор

Адам мәселесі, Адамдағы адамилық, Ғылым философиясы

Қазақша, орысша, ағылшынша

         

17

Кусбеков Думан Карибекович

Философия ғылымдарының кандидаты,  доцент

Саяси философия, Әлеуметтік конфликтология

Қазақша

18

Мухтарова Шакира Мукашовна

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Әлеуметтік педагогтың кәсіби этикасы

Орысша

19

Сабирова Райхан Шайхышевна

Психология ғылымдарының кандидаты, профессор

Тұлғаның өзіндік сананың психологиясы, Жоғары мектеп психологиясы

Орысша