Саясаттану және әлеуметтану кафедрасы

Кафедра тарихы

Саясаттану және әлеуметтану кафедрасы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-де 1995 жылы негізі қаланды және университеттің ең жас ұжымдарының бірі болып табылады.

Біздің негізгі мақсатымыз – сыни ойлау қабілеті бар, ақпарат ағымына, замануи қоғам жағдайындағы ғаламдық, саяси және әлеуметтік үрдістерде бейімделе алатын, әлеуметтік-гуманитарлық білімдер саласындағы жоғары білікті маманды қалыптастыру. Қазақстан айрықша саяси тарихқа және күрделі геосаяси жағдайға ие. Ресейдің, Қытайдың, Орталық Азия мемлекеттерінің қоршауында бола отырып, мәдениеттер тоғысында орналасқан және КСРО құрамында болу тәжірибесі бар – Қазақстан саяси және әлеуметтік талдаудың қызықты және айрықша нысанасы болып табылады. Осыған байланысты кафедраның ғылыми мамандануының басты салалары: саяси аймақтану, этносаяси үрдістер, қазіргі қазақстандықтардың бірегейлігінің трансформациясы, замануи мемлекеттердің әлеуметтік саясаты және т.б. болып табылады.

Ғылыми білімнің айрықша түрі, әлемді танудың және онда әлеуметтенудің мәдениеті бола отырып саяси және әлеуметтік ғылымдар қоғамда және білім беру үрдісінде ерекше рольге ие болуы тиіс. Маман саясаттанушылар мен әлеуметтанушылар саяси үрдістерде, саяси жүйелердің қалыптасу және саяси партиялардың құрылу ерекшеліктерінде, коррупция мен қылмыспен күрес ерекшеліктерінде, әлеуметтік және саяси конфликтілердің пайда болу себептеріне бағдар жасай алады, кедейшілік, жұмыссыздық, ғаламдану, миграция және т.б. мәселерді талдай алады.

Саясаттану және әлеуметтану кафедрасы – университеттің жас кафедраларының бірі, оған 20 жылдан асты. Өзінің жас мерзіміне қарамастан, кафедра облыс үшін әлеуметтік-саяси мамандарды дайындауда маңызды орын алады.

Саясаттану және әлеуметтану кафедрасы 1991 жылы әлеуметтік-саяси теориялар кафедрасының негізінде құрылды. Қазақстан үшін, саясаттану және әлеуметтану - жалпы гуманитарлық білімнің құрылымын байытуға бағытталған, қазақстандық шындыққа бейімделген сыни ойлау интелектісін, оқушының замануи дүниетанымын қалыптастыра алатын жаңа пәндер болып табылды. Кафедраның негізін қалаған ғылым кандидаттары Әмірхан Б.А., Алибекова Т.К., Асаинов Е.Ш., Алимова С.Б., Бисембаев К.М., Жұмасұлтанова Г.А., Потапчук В.П., Багинский Э.С., сонымен бірге аға оқытушылар Ли В.В., Мамирова К.Т.

Оқытушылар құрамы

Тегі, аты-жөні: Әлімова Сәуле Бисембайқызы

        Базалық мамандық: «Орыс тілі мен әдебиеті», КарМУ, бітірген жылы – 1977.

        Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: философия ғылымдарының кандидаты, доцент.

        Жұмыс өтілі: 39 жыл.

        Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәліметтер: 

 • Курсы повышения квалификации «Политическая социализация» (КарГУ им. академика Е.А.Букетова), 2011 ж.
 • Курсы повышения квалификации «Разработка и использование мультимедийных и интерактивных средств в учебном процессе и методика преподавания в условиях кредитной технологии обучения» (КарГУ им. академика Е.А.Букетова), 2011 ж.
 • Курсы повышения квалификации «Методика преподавания по технологии дистанционного обучения» (КарГУ им.академика Е.А.Букетова), 2012 ж.
 • Lecture at Academician A.Buketov Karaganda State «International social communications (КарГУ им.академика Е.А.Букетова), 2012 ж.
 • International Seminar on Multicultural Communicati «Multicultural Communications» (Словакия – University of Sladkovicovo), 2012 г.
 • Residency course «Political conflict solution» (Чехия, Прага, University college of international and relations), 2012 ж.
 • The course «Introduction to the European Union» (Faculty of Economics and Social, Rostock University), 2014 ж.
 • «Conflict analysis and management with an emphasis on mediation as a conflict resolution method».Lecture delivered by prof. Ch. Christain-Radu (Romania), 2016 ж.
 • Научно-методологический семинар «Политическая риторика и полемика» в Центре содействия социальным проектам интеллектуального развития г.Караганды, 2017 ж.
 • Training «Springer nature training How to use How to publish», 2017 ж.

        Оқитын пәндері: «Мемлекеттік саясат», «Мемлекеттік басқару», «Әлемдік саяси болжау», «Саяси ілімдер тарихы», «Саясаттану әдіснамасы», «Саясаттану».

        Ғылыми қызығушылығы: саяси транзитология, саяси философия, өтпелі қоғамның мәдени және идеологиялық дизайны, тарихи жады және мәдени мұра.

        Ғылыми жетістіктері: 2012 жылдан 2017 жылдар аралығында жазылып басылымға шығарылған мақалалар, монография,  оқу құралы,   электрондық оқулықтар, марапаттаулар, атақтар:

- таяу және алыс шетел мен Қазақстан Республикасының ғылыми басылымдарында 36 мақала басылып шығарылды;

- «Қазақстандық неодемократия ғаламдық және мәдени мәнмәтіндігінде» атты  ғылыми монография басылып шықты;

- «Саяси билік» және «Саяси транзитология» атты оқу құралы басылып шықты; 

- 26 оқу-әдістемелік кешен, 17 курсы бойынша электрондық дәрістер әзірленді,

- 10 электрондық оқу құралы (авторлық құқығы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігіндегі зияткерлік меншіктігінің құқығы бойынша Комитетінде тіркелуімен) басылып шықты;

- 98 студенттің және  магистранттың ғылыми-зертеу жұмысына басшылық еттім, оның ішінде 28-і студенттер жұмыстарының сайысында дипломмен марапатталды.

        Ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау: «Саясаттану» мамандығы бойынша 12 саяси ғылымдар магистірі дайындалды.

        Оқытушының байланыс ақпараты:  8 (7212) 77-03-73; e-mail: alimova_s@inbox.ru

___________________________________________________________

Аты-жөні Аманбеков Нұржан Жазибекұлы

Базалық мамандығы: «050502 - Саясаттану» (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2000-2004 жж.)

«5В050200 - Саясаттану» (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, магистратура 2004-2006 жж.)

«5D050100 – Әлеуметтану (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, докторантура 2013-2016 жж.)»

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Саясаттану магистрі

Еңбек өтілімі: 11 жыл

Біліктілікті жоғарылату мәліметтері: 1. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ БЖФ, 2008 г. 2. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ БЖФ, 2011 г.

Ғылыми тәжірибе: Калифорния Университеті (США, Санта-Барбара, 2015 ж.)

Оқитын курстары: Зерттеушілік сұхбат, Транзитология, қазіргі саяси идеологиялар, Әлеуметтік зерттеулердің әдістері мен әдіснамасы.

Ғылыми қызығушылықтары: Әлеуметтік теңсіздік, наразылық потенциалы, қала әлеуметтануы

Ғылыми жетістіктер: 18 мақала жарияланды, оқу пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешендер даярланды.

Негізгі ғылыми еңбектері:
• Specifics of Labor Market of Monotowns in the Republic of Kazakhstan // Asian Social Science. -2015. - Vol. 11. – No. 19. – P. 257-264
• Қазақстан Республикасының орта деңгейлі қалалар тұрғындарының әлеуметтік бейнесі // Вестник Евразийского национального университета. Серия гуманитарных наук. – 2016. - № 1 (110). – С. 647-651.
• Қазақстан Республикасының орта деңгейлі қалаларындағы орта таптың қалыптасу ерекшеліктері // Вестник Казахского национального педагогического университета. Серия исторических и социально-политических наук. – 2016. - № 1 (48). – С. 118-124.

___________________________________________________________

Тегі, аты-жөні: Бейсенова Айгуль Аманжановна

Базалық мамандық: «050501 - Әлеуметтану» (академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ 1998-2002 жж.)

«5В050100 - Әлеуметтану» (академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, магистратура 2007-2009 жж.)

«5D050100 – Әлеуметтану (аль-Фараби атындағы ҚазҰУ, докторантура 2001-2014 жж.)»

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Әлеуметтану магистрі

Жұмыс өтілі: 16 жыл

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет: Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, КЖК 2005 ж.

ХЖМ «Гендерлік білім: контекст, технология, саясат» 2006 ж.

Семинар-тренинг Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2009 ж.

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, КЖК 2011 ж.

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, мастер-класс, 2011ж.

ОмМУ біліктілікті жетілдіру, 2011 ж.

Модернизация, глобализация және эмпирикалық зерттеулердің әдіснамасы (Х.Шрадер (PhD, Отто-фон-Гёрике Университет, Магдебург, Германия), 2011 ж.

Әлеуметтанулық зерттеулердің дизайны мен стратегиясы (Ечевская О.Г. Новосибирск, Ресей), 2011 ж.

Орталық Еуропадағы геосаяси жағдай. (PhD, проф. О. Крейч (Чехия, Прага)), 2012 ж.

«Introduction to the European Union» Росток Университеті (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ.) 2014 ж.

«Population Problems In Global And Regional Perspectives» Аризона Штатының университеті (аль-Фараби ат. ҚазҰУ), 2014 ж.

«Проведение сравнительных социологических исследований» (Европейский университет (Г. Санкт-Петербург), Тұңғыш Президент қоры – Елбасы), 2016 ж.

«Commercialising Research Progects» (Newton-Al-Farabi, British Counsil Kazakhstan, Е.А. Бөкетов ат. ҚарМУ), 2016 ж.

«Conflicts analysis and management with an emphasis on mediation as a conflict resolution method» (Chereji Christian-Radu (prof. Romania)), 2016 ж.

Оқитын курстары: Әлеуметтану, Әлеуметтанулық зерттеудің ұйымдастырылуы мен әдістемесі, Гендер әлеуметтануы, Визуалды әлеуметтану, Адам әлеуметтануы, Дін әлеуметтануы.

Ғылыми қызығушылығы: Қазіргі діни ахуал, әлеуметтік серіктестік, еңбек қатынастарындағы шиеленістер, гендерлік стратификация

Ғылыми жетістіктері: 40 ғылыми мақала басылып шығарылды, оқытылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер құрастырылды. Ғылыми

Стажировкалар: Аризона Штатының университеті (2013 ж., АҚШ) Аризона Штатының университеті (2014 ж., АҚШ)

Халықаралық байланыстар: 1.Ф.Эберт ат. ҚҚ қолдауымен «Тең құқық пен тең мүмкіндік» ҚҚ ұйымдастырған «ҚР әйелдер мен ерлерге қатысты саясат» атты жобасы зерттеуші ретінде қатыстым (2016 ж.).

___________________________________________________________

Булумбаев Олжас Рахматулаевич.

Базалық мамандығы: «Саясаттану», бітірген жылы 1999 (бакалавриат), Е.А.Бөкетов ат.ҚарМУ, «Саясаттану», бітірген жылы 2014 (магистратура), Е.А.Бөкетов ат. ҚарМУ.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 6М050200 - «Саясаттану» мамандығы бойынша әлеуметтік ғылым магистрі.

Жұмыс өтілі: 18 жыл.

Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер: «Кредиттік және қашықтықтан оқыту технологиясы жағдайларында оқыту әдістемесі мен оқу процесінде мультимедиялық және интерактивті құралдарды әзірлеу, қолдану» ҚарМУ ФПФ (2011 жылғы 29 қаңтардағы Сертификат), «Саяси әлеуметтендіру» ҚарМУ (2011 жылғы 14 сәуірдегі Сертификат), «Медиация жанжалды шешудің ұқсас тәсілі ретінде» ҚарМУ ФПФ (2013 жылғы 26 қаңтардағы Сертификат), «Интернационалды қарым-қатынастар. Мәмілегерлік. Интермәдени байланыстар» Чех Республикасы Прага қ. Халықаралық және қоғамдық байланыстар жоғары мектебі (2013 жылғы 03 мамырдағы Сертификат), «Дәріс шеберлігінің мектебі» ҚарМУ ФПФ (2014 жылғы 25 мамырдағы Сертификат), Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ (2014 жылғы 08 қарашадағы Сертификат), «Әлеуметтік гуманитарлық зерттеулердің әдістемелік негіздері» ҚарМУ ФПФ (2017 жылғы 21 ақпандағы Сертификат).

Оқитын курстары: Саясаттану (орыс/қазақ), Геосаясат, Этносаясат, Саясат таризы, Әлеуметтік- саяси география, Мамандыққа кіріспе, Саяси конфликтология, Саяси болжау, Саяси әдеп және символика, Паблик рилейшнз.

Ғылыми қызығушылықтары: Геосаясат, Заманауи әлемдегі ұлттық проблемалары, Заманауи әлемдегі сепаратизм.

Ғылыми жетістіктері: 2011 жылдан 2017 жылға дейінгі аралықта 12 мақала жарияланды: 1) «Кәсіби білім берудегі құзіреттіліктер» (ҚарМУ – дің 40 жылдығына арналған конференцияның жинағы, КарМУ 2012), 2) «ҚазіргіҚазақстандағы жікшілдік тенденцияларының пайда болуының мүмкін алғышарттары (Қарағанды облысының Ішкі саясат басқармасының қолдауымен Аймақтық ғылыми-теориялық конференция, «Қазақстандық қоғамның демократиялану алғышарттары және перспективалары», Қарағанды, 30 қазан 2012 ж.), 3) «Ұлттық жікшілдік заманауи саясаттың тұрақсыздандырғыш факторы ретінде» («Қазақстандық өзгеру үлгісі: әлеуметтік-саяси мәні» IV-інші жоғары оқу орындары студенттері мен магистранттардың ғылыми-практикалық конференциясы, Қарағанды, 7 желтоқсан, 2012 ж), 4) «Қазақстандық жоғары мектеп педагогикалық кадрларын даярлау жүйесін жаңғыртудың заманауи нақты ерекшеліктері» («Заманауи интеграциялық процестер: сапалы жаңа нысандар» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Алматы, 19 сәуір 2013 ж.), 5) «Ұлыстық жікшілдік «қысым көрген халықтарды» өзін-өзі анықтауына жол ретінде» («Уәлиханов оқулары-17» халықаралық ғылыми-практикалық конференци материалдары.– Көкшетау 24-26 сәуір 2013 ж.), 6) «Аймақтық жікшілдік негізіндегі жанажалды шешу жолдары» (Каталония және Басков Елдері үлгісінде)» «Мәдениет, өркениет, постмодерн» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы; Қарағанды, 21 қараша 2013 жыл), 7) «Сепаративтік мемлекеттер» посткеңестік кеңістік: танылмаған республикалар немесе де-факто мемлекеттер?» («Қазақстандық өзгеру үлгісі: әлеуметтік-саяси мәні» V-інші жоғары оқу орындары студенттері мен магистранттардың ғылыми-практикалық конференциясы; Қарағандық, 6 желтоқсан 2013 жыл), 8) «Ұлтшылдық жікшілдікке алғышарт ретінде» («ҚарМУ хабаршысы» журналы, «Тарих, философия» сериясы, № 1, 2014 ж.),9) «Қазіргі замандағы діни қайта өрлеу дәуірі: pro et contra» (Академик Е.А.Бөкетов атындағы ғылыми және шығармашылық мұра: Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары: В 2 т. - Т. 2. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. - С. 353-356.), 10) «Жікшілдіктің пайда болу алғышарттары, себептері мен күресу тәсілдері» (Гуманитарлық және нақты ғылымдардың өзекті проблемалары. Ғылыми жарияланым журналы № 04 (сәуір) ІІ бөлім. - Мәскеу 2017. - С.136-139.), 11) «Діни және ұлттық жікшілдік мәніндегі қазіргі Үндістанның аумақтық тұтастығын сақтау проблемасы» (Мәдениет. Өркениет. Постмодерн: Ғылыми еңбектер жинағы. Гуманитарлық ғылымдар. – 9 шығарылым. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. - С. 53-61.), 12) «Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі қазақстандық қоғамның жаңғыруының құрамдас бөлшегі ретінде» (Қазақстанның рухани жаңғыруы: Халықаралық қатысумен дөңгелек үстел материалдары. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. - С. 47-50.).

___________________________________________________________

Валитова Зульфия Хафизовна

Базалық мамандығы: Тарих. Əлеуметтік-саяси ғылымдар пәндерінің оқытушысы,1993 жылы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ аяқтады.

Ғылыми дәреже, ғылыми атағы: әлеуметтану ғылымдарының кандидаты

ҚарМУ-да жұмыс өтілі: 24 жыл

Біліктілікті арттыру туралы ақпарат: МООК British Council (2016 г.);МООК Əль-Фараби атындағы ҚазҰУ (2017)

Оқитын курстары: әлеуметтану,əлеуметтік теориялар,əлеуметтік желілер əлеуметтануы,əлеуметтік проблемаларды оқытудың технологиясы мен әдістері,әлеуметтану тарихы.

Ғылыми қызығушылығы: интегралды әлеуметтану теориялары,отбасылық мінез-құлық əлеуметтануы,Қазақстан аймақтарының имиджі

Ғылыми жетістіктері: 2010-2017жж. Аралығында 60-тағ аса ғылыми мақала,3 монография жарыққа шықты. ҚР Білім және ғылым министрлігінің«Ұлттың интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыру контексіндегі қазақстандық жастардың білім беру стратегиялары мен олардың еңбек нарығының өзгерісіне сәйкестігі»атты №802-ФС-12-14фундаментальды жобаның жауапты атқарушысы

___________________________________________________________

Жұмағұлов Елдос Тәңірбергенұлы

Базалық мамандығы: «Саясаттану. Саясаттану оқытушысы», бітірген жылы 2002, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ.
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Саясаттану магистрі – 2006ж.
Жұмыс өтілі: 15 жыл

Өмірбаяны:
1998-2002 жж. – ҚарМУ философия және психология факультетінің «саясаттану» мамандығы бойынша студенті;
2002-2004 жж. – Мичурин аграрлық-техникалық колледжінің оқытушысы;
2004-2006 жж. – ҚарМУ философия және психология факультетінің «саясаттану» мамандығы бойынша магистранты;
2006--2013 жж. – Мичурин аграрлық-техникалық колледжі директорының тәрбие жұмысы бойынша орынбасары;
 2013 жылдан бастап – академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-нің философия және психология факультетінің, саясаттану және әлеуметтану кафедрасының аға оқытушысы.

 

Біліктілігін жоғарылату бойынша мәліметтер:

«ТжКБ ұйымдарындағы тәрбие жұмысы» тақырыбындағы кәсіби біліктілік жоғарылату курстары» - ТжКБ жүйесінің педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін жоғарылату бойынша аймақаралық орталық. Қарағанды қаласы, 2012 жыл. 

«Орталық Азиядағы ТжКБ жүйесін дамыту» жобасы аясындағы Еуропалық Білім беру Қоры өткізген кәсіби біліктілік жоғарылату курстары  Алматы 2011, 2012, 2013 жж.

Лекторлық шеберлік курстары . 2013-2014 оқу жылы, БЖФ ҚарМУ
Ағылшын тілі курстары. 2013-2014 оқу жылы, БЖФ ҚарМУ

«Социогуманитарлық зерттеулер әдістемесі» курсы, ҚарМУ қосымша білім беру факультеті  15.02.2017 жылдан  21.02.2017 жылға дейін.

 

Оқитын курстары: Саясаттану, Әлеуметтану, Саяси консалтинг, Саяси маркетинг, Саяси менеджмент, Жемқорлыққа қарсы тұру саясаты,
Ғылыми қызығушылықтары: Саясаттағы лоббизм, Жемқорлыққа қарсы саясат, Қауіпсіздік.
Ғылыми жетістіктері: 15 ғылыми жарияланым авторы.

Негізгі ғылыми еңбектері:
Роль социально-гуманитарных дисциплин в профессиональной подготовке менеджеров агропромышленного комплекса. Актуальные проблемы современности: Материалы республиканской научно-практической конференции– Караганда: Изд-во «Гласир», 2011. – С. 231-234.
Воспитание будущих специалистов. Қазақстан кәсіпкері - Профессионал Казахстана. – 2012. – №1 – С. 209-215.
Роль МО «Колос» в социализации учащихся. «Семья и колледж»: проблемы социализации обучающегося. Материалы республиканской научно-практической конференции - Караганда: Издательско-полиграфический центр Казахстанско-Российского университета, 2011. – С.119-122.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру саясаты: әлемдік саясат және Қазақстан // Вестник КарГУ. Серия История. Философия. - 2014. - № 2 (74).
Сыбайлас жемқорлық – жастардың болашағына төнген қатер ретінде // Формирование интелектуального потенциала страны в контексте динамизации рынка труда. Материалы круглого стола с международным участием - Караганда, 2014. – С.171-179.

International experience and Kazakhstan: politics of counteraction against corruption // Актуальные проблемы современности.Международный научный журнал.  - 2017. - № 2 (16).C 160-165

Саясаттану. Оқу-әдістемелік құрал –Қарағанды: «Идилия» баспасы, 2017. – 150 б. Авторлармен бірге

Марапаттары:
Қарағанды облысы Білім басқармасының алғыс хаты (2010 ж.);

«НұрОтан» саяси партиясының облыстық филиалының құрмет грамотасы (2012 ж.)

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ректорының Құрмет Грамотасы(2016 ж)

Байланыс деректері:
Жұмыс тел.: 8(7212)77-03-73
e-mail: aikelbet@mail.ru

___________________________________________________________

 1. Тегі, аты-жөні: Жұмасұлтанова  Ғалия  Әзірханқызы, т.ж. 1961.  
 2. Негізгі мамандық: «Тарих, қоғамтану пәнінің оқытушысы», Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, бітірген жылы  – 1983.
 3. Ғылыми дәрежесі: Тарих ғылымдарының  кандидаты.
 4. Жұмыс өтілі:   31 жыл.
 5. Қысқаша жұмыс өмірбаяны:

1983г.-1986г. – ҚарМУ–дың КОКП тарихы кафедрасының аспиранты;

1986г.-1992г. – ҚарМУ–дың КОКП тарихы, кейін әлеуметтік–саяси кафедрасының оқытушысы;

1992г.-2000г. – Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ–дың саясаттану және әлеуметтану кафедрасының аға оқытушысы;

2000г. – бүгінгі күнге дейін – Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ–дың саясаттану және әлеуметтану кафедрасының доценті.

 1. Оқитын курстары: Саясаттану (қазақша, орысша), Әлеуметтану (қаз),  Саясат  теориясы (қаз), Саяси тарих (қаз), Саяси ілімдер тарихы (қаз),   Қазақстанның қоғамдық-саяси ойлары (қазақша, орысша), Мамандыққа кіріспе (каз), Саяси элитология (қазақша, орысша),  БАҚ және саясат (қазақша, орысша), Саяси технологиялар (қаз), Саяси модернизация (қаз), Қоғамдық-саяси пәндерді оқыту әдістемесі (қазақша, орысша), Демократияның теориясы мен тәжірибесі (қазақша, орысша), Саяси партиялар мен партиялық жүйелер (орысша), Парламентаризм: теория, тарих және тәжірибе (қазақша, орысша), Қазіргі парламентаризм (қаз), Ғылым мен білімдегі әлеуметтік зерттеулер (қаз),  Қазіргі саяси ғылымның өзекті мәселелері (қазақша, орысша),  Қазіргі әлемде демократиялық транзит (қазақша, орысша).  
 2. Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәліметтер: 

2011г. – Біліктілікті арттыру курсы «Саяси әлеуметтану» бағдарламасы бойынша  (Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ).

2011г. - Біліктілікті арттыру курсы «Интеллектуалды технологиялар және инновациалық ойлау» бағдарламасы бойынша (Ф.М.Достоевский атындағы Омск мемлекеттік университеті, Омбы қ, Ресей).

2012 г. - Біліктілікті арттыру курсы «Қашықтық оқыту технологиясы бойынша оқыту әдістемесі» бағдарламасы бойынша (Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ).

2012г. - International Seminar jn Multicultural Communiction delivered by PhDr. Stanislav Bencic. Assoc. prof. Slovakia University (Словакия – University of Sladkovicovo).

2014 г.- The course «Introduction to the European Union»  (Faculty of  Economics and Social Sciences, University of  Rostock).

2015 г. –«Акмеология - өмірдің табыстылығын таныстыру» атты халықаралық жазғы ғылыми мектебі (Қарағанды қ.)

2016г. – «Заманауи педагогикалық технологиялар» аттты  Республикалық ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курсы. «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық Орталығы АО (Алматы, қ.)

2017г. – «Саяси риторика және қарама-қайшылық» атты ғылыми-методологиялық семинар. Зияткерлік даму үшін әлеуметтік жобаларды алға жылжыту орталығы (Қарағанды қ.).

2017г. - The course «Actual problems of political science in postmodern conditions». Еуропалық студенттер мен кәсіпкерлер қауымдастығы (Прага, Чехия).    

 1. Ғылыми қызығушылығы: Саяси модернизация,  демократия және  демократиялық транзит мәселелер,  қазіргі Қазақстандағы саяси процесс,  Қазахстанның саяси тарихы, Қазақстандағы құғын-сүргін,  Қазақстандағы қоғамдық-саяси  ойлар, Қазақстандағы ұлттық қызығушылық және ұлттық идея, халық бірлігі феномені, ҚР мемлекеттілікті нығайту міселелер, әлеуметтік-гуманитарлы пәндерді оқыту мәселелері.
 2. Ғылыми жетістіктері: 120-дан астам ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік еңбектердін авторы. Олардың арасында: ҚР Білім және ғылым министірлігінің грифы негізінде басылған  1 оқулық, 3 оқу құралы,  3 оқу әдістемелік құралы, ҚР Әділет министірлігінің авторлық құқықпен қорғалатын объектісінің негізінде шығарылған 4 электронды, 2 әдістемелік ұсыныстар,  24 электронды дәріс  курстары, 15  мультимедиялық көрсетілім, оқытылатын пәндер бойынша 40-тан астам ОӘК және жұмыстық оқу бағдарламалары. Соңғы 5 жылдың ішінде (2012-2017ж.ж. аралығында) Қазақстанның, жақын және алыс шетелдің ғылыми басылымдарында басылып шығарылған 40-тан астам ғылыми мақалалар. 47 студенттің және магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары басқарылды. Олардың  ішінде 21 халықаралық, республикалық студенттік  пәндік олимпиадалар, байқаулар мен ғылыми конференциялардың лауреаттары мен жеңімпаздары болып, дипломдармен марапатталды.
 3. Ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындау:  «Саясаттану» мамандығы бойынша 7 әлеуметтік ғылымдар  магистрлар дайындалды. 
 4. Марапаттаулар:

2012 ж. -  Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 40 жылдығына арналған мерейтойлық Медаль.

2014 ж.- Республикалық әдіскер сайысында  «Жылдың үздік әдіскері»  атағы бойынша ІІІ  дәрежелі  Диплом.

2015 г. - Қарағанды қ. әкімінің  Алғыс хаты.

2015, 2016, 2017 ж.ж. - Саясаттану пәні бойынша Республикалық пәндік олимпиадада ІІ және ІІІ орын алған студенттерді  дайындаған үшін  республикалық қомиссия төрағасының  атынан Алғыс хат.

2017 г.- Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың   «Еңбегі сіңген қызметкері» атағы.

___________________________________________________________

Тегі, аты-жөні   Искаков Елмұрат Рымбайұлы

Базалық мамандық: «5В050200 - Саясаттану» (академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ 2000-2004 жж.)

«5М050200  - Саясаттану» (академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ,  магистратура 2005-2007 жж.)

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы:      Саясаттану магистрі

Жұмыс өтілі:     9 жыл

Біліктілікті жетілдіру жайындағы мәлімет:          Дәріскерлік шеберлігінің мектебі. 2013-2014 оқу жылы., БКФ Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ.

Ағылшын тілінің курсы. 2013-2014 оқу жылы., БКФ Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ.

Курс тақырыбы: Introduction to the european union. 2014-2015 оқу жылы.  Росток Университетінен. Германия.

Мартин Слободник Словакия профессорінен дәріс курстары, тақырыбы: Religious Policy and Policy towards Nationalities in the People’s Republic of China with special focus on Tibet and Tibetan Buddhism. 2014-2015 оқу жылы. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ базасында. Қарағанды қаласы.

Кристиана Раду Румыния профессорінен дәріс курстары, тақырыбы: Conflict analysis and management with an emphasis on mediation as a conflict resolution method. 2016-2017 оқу жылы. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ базасында. Қарағанды қаласы.

АҚ ««Өрлеу» біліктілікті жоғарлату ұлттық орталығы». 2016-2017 оқу жылы. Алматы қаласы.

Оқитын курстары:    Саясаттану, Әлеуметтану, Саяси консалтинг, Саяси маркетинг, Саяси менеджмент, Парламентаризм тарихы, Экстремизмге және терроризмге қарсы тұру, ҚР Ұлттық қауіпсіздігі

Ғылыми қызығушылығы:         Патриотизімге тәрбиелеу мәселесі, Сыбайлас-жемқорлықты құрту мәселесі,  Саяси менеджмент, Саяси консалтинг.

Ғылыми жетістіктері:         10 ғылыми басылым шығарылды, оқытылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер құрастырылды.

___________________________________________________________

 1. Аты-Жөні: Муслимова Қорлан Саиновна
 2. Негізгі мамандығы: тарихшы, Абай атындағы КазПИ (Алматы қ.), 1981-1986жж., тарих факультеті.
 3. Ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы: әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға оқытушы.
 4. Жұмыс өтілі: 22 жыл.
 5. Біліктілікті жоғарлату туралы мәлімдеме:

2014 – 2016жж.:

 - 2014ж. «Как публиковать статьи в журналах с импакт – фактором» атты тақырыпта семинарға қатыстым (сертификат берілді);

 - 2014ж. «Introduction to the European Union» атты тақырыпта курс өтілді, (сертификат берілді);

 - 2016ж. «Коммерциализация научно-исследовательских проектов на (английском языке)» , (сертификат берілді);

 - 2016ж. «Анализ конфликтов и управление с акцентом на посредничество в качестве метода разрешения конфликта» атты дәріс тыңдалды, (сертификат берілді);

 1. Оқитын пәндері: Риск әлеуметтануы, нарық әлеуметтануы, әлеуметтену теориялары, жастар әлеуметтануы, журналистика әлеуметтануы, әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация, саяси стратификация, күнделікті әлеуметтану, Бурдье әлеуметтануы.
 2. Ғылыми қызығушылығы: қазақстан қоғамының этноәлеуметтік стратификациясы, жастардың құндылықты бағыттары, әлеуметтену процестерінің жастардың кәсіби және құндылықты бағыттарына ықпалы, қазіргі қоғамдағы рисктер мен оның алдын алу жолдары,
 3. Ғылыми жетістіктері: 2014 – 2017 жж. 15 жуық мақала жарияланды, УМК лар дайындалды, электрондық лекциялар мен мультиймедиялық презентациялар шығарылды.

___________________________________________________________

Мамандықтар

Кафедра бітірушілердің біліктілігі: Саясаттанушы және Әлеуметтанушы.

Саясаттанушы мамандар келесі бағыттар бойынша жұмыс істейді:

 • мемлекеттік органдарда - әкімдіктер, мәслихаттар, Президент аппараты және т.б.;
 • саяси партиялар кеңес берушіліер, эдвайзерлер, аппараттар мен бөлім басшылары;
 • практикалық саясатта - саяси технолог, имидж жасаушы, қоғаммен байланыс жөніндегі маман;
 • кеңес берушілік және сараптамалық қызметте ;
 • саяси ғылымда зерттеушіліер, ғалымдар, әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оөытушылары.

Әлеуметтанушы мамандар келесі бағыттар бойынша жұмыс істейді:

 • кеңес берушілік және сараптамалық қызметте (саяси партияларда, мемлекеттік қаражат және үкіметтік емес ұйымдарда);
 • әлеуметтік зерттеу институттары мен ұйымдарда және қоғамдық пікірді зерттейтін мамандар ретінде;
 • маркетинг, жарнама, имиджинг қызметкерлер ретінде;
 • университеттерде, колледждерде және мектептерде - әлеуметтік және гуманитарлық пәндер оқытушылар ретінде.

Саясаттанушылар мен әлеуметтанушылар түлектері кәсіби түрде қоғамның барлық салаларында (әлеуметтік-саяси, экономикалық, мәдени, білім беру, ғылыми және т.б.) өз қызметтерін жүзеге асырады.

Кафедраның келесі түлектерінің мысалдары табысты кәсіби мансапты растайды:

 • Абельдинов А. ҚР Президентінің Аппараты;
 • Акишев Т. Темиртау қ. Әкімшілік Аппараты;
 • Рыстин Н. Қарағанды облысының ішкі саясат департаментінің басшысы;
 • Айрамбаева Н. Қарағанды облысының ішкі саясат департаментінің бас маманы;
 • Жулин Ю. ҚР Президентінің Әкімшілігі ;
 • Джаркимбеков А. Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты, Астана қ.;
 • Никитина Е. Саран қаласының әкімдігінің ішкі саясат бөлімі;
 • Жолдыбалина А. Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты, Астана қ. (PhD);
 • Мусин Б. Павлодар облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті;
 • Ахтанов Р. Қарағанды облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті;
 • Копежанова Д. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ (PhD);
 • Баймуханов Е. Б.Бейсенов атындағы ІІМ Қарағанды заң академиясының доценті (с.ғ.к.);
 • Кошербаев Д. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ дың саясаттану және әлеуметтану кафедрасының меңгерушісі (2011-2018)
 • Бейсембаев Е. Қарағанды қаласы әкімдігінің Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы;
 • Лебедева О. Рудный қ. әкімшілік Аппараты;
 • Ефремов В. Әлеуметтік технологиялар орталығы, Алматы қ;
 • Хлебников И. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ дың Баспасөз орталығының бастығы;
 • Аймагамбетов А.К. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі;
 • Щуров А. с.ғ.к., ФҚҚ капитаны (Ресей);
 • Абай А. - Астана қаласының әкімдігінің аппараты.

5В050100-Әлеуметтану

Әлеуметтанушы өз қызметінде қоғамды түсінуге байланысты болып табылады. Әлеуметтанушыда әр кезде адам әрекеттеріне тұрақты қызығушылығы бар. Әлеуметтанушыны қызықтыратын көптеген басқа мәселелер болады, дегенмен оның негізгі қызығушылығы адамдар әлемінде, олардың мекемелерінде, тарихында және құмарлықта жатыр. Сондықтан, адамдардың барлық әрекеттері оның назарын аударады. Әлеуметтанушы әрқашан басқаларға қасиетті болып көрінетін мәселелермен айналысады. Оның зерттеулерінде белгісіз нәрсемен кездесу туындамайды, керісінші ол әдеттегідей жаңа мәнге ие болатын нәрсеге қызығады. Әлеуметтанудың тартымдылығы, оның келешегін қабылдау негізінде, адам ол өмір сүріп отырған әлемді басқаша түрде көре бастайды.

Біліктілігі: әлеуметтану бакалавры.

Оқу түрі: күндізгі.

Оқу мерзімі: 4 жыл.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандарды даярлауда әлеуметтiк пәндерге ерекше назар аудару мен қатар, маркетингтік зерттеулер жүргізуге, коммуникативтік басқару негіздерін игеруге, қоғамдық-саяси өмірдің түрлі салалары үшін арнаулы ғылыми-зерттеу бағдарламаларын құрастыруға және оларды жүзеге асырып енгізу ережелерін оқытуға, сондай ақ, имиджді қалыптастырудың негіздерін меңгеруге және тиімді жарнаманы құруды үйрету аса назар аударылады.

Әлеуметтану мамандығының түлектері келесі салаларда жұмыс істей алады:

 • бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнама мамандары мен сарапшылары ретінде;
 • қоғаммен байланыстағы имиджмейкерлер мен мамандар (PR);
 • әкімшілікерде, мәслихаттарда, департаменттарда әлеуметтік және әлеуметтік-саяси жұмыстар бойынша референт пен кеңес берушілер;
 • құқық қорғау органдарында саяси тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары және әскердегі әлеуметтанушылар ретінде;
 • ғылыми зерттеу институттарда зерттуші әлеуметтанушы ретінде;
 • демографиялық бөлімдер мен басқармаларының қызметкерлері ретінде;
 • оқу орындарда әлеуметтік-саяси бағыттағы пәндерді оқытуға арналған оқытушы ретінде.

Мамандыққа қабылдау емтихандарының тізімі:

 • Қазақстан тарихы
 • Математикалық сауаттылық
 • Оқу сауаттылығы
 • Математика
 • География

5В050100 - Әлеуметтану мамандығы бойынша бакалавр түлегіне Әлеуметтану бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Әлеуметтану бакалаврдың кәсіби қызмет объектілері болып табылады:

 • мемлекеттік органдар;
 • орта және кәсіби оқу орындар;
 • ғылыми зерттеу орталықтар;
 • кеңес беруші қызмет орындар;
 • адам мен қоғам арасындағы өзара әрекеттесу мәселелерін зерттеумен айналысатын әлеуметтік мекемелер.

Мамандық бойынша бакалавр дәрежесіне ие болған маманның қызметі қоғамның өзекті мәселелерін ғылыми жағынан тануға, оның дамуын әлеуметтанулық денгейде түсінуге, әлеуметтік жүйелер мен құбылыстарды зерттеуге бағытталған. Сонымен қатар, әлеуметтанушының кәсіби қызыметі оқуту орындары мен мекемелерде оқу жоспарларын тәжірибелік түрде іске асыруға, мемлекеттік басқару органдарына қызмет көрсетуге және қоғамдық пен коммерциялық құрылымдардың және жалпы қоғамның табысты жұмыс істеуі үшін бағытталған.

5В050200-Саясаттану

Саясаттанушы мамандығы заманауи қоғамда табыс пен гүлденуді қамтамасыз етуге, XXI ғасырдың көшбасшысы болуына көмектеседі. Себебі ол жастардың алдында олардың жасырын қабілеттерін көрсету үшін кең мүмкіндіктерді береді. Саясаттану мамандығы түлегінің алдында заманауи мамандықтардың ең перспективті түрлеріне есіктер ашылады.

Біліктілігі: саясаттану бакалавры.

Оқу түрі: күндізгі.

Оқу мерзімі: 4 жыл.

Оқу тілі: қазақша, орысша

5В050200 - Саясаттану мамандығы бойынша бакалавр түлегіне Саясаттану бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Мамандыққа қабылдау емтихандарының тізімі:

 1. Қазақстан тарихы
 2. Математикалық сауаттылық
 3. Оқу сауаттылығы
 4. Дүниежүзілік тарих
 5. Шетел тілі

Болашақ саясаттанушы студенттер келесі мамандырылған пәндерді меңгереді: Саяси билік, Терроризммен экстримизмге қарсы күресу саясаты, ҚР ұлттық қауіпсіздігі, ҚР ішкі және сыртқы саясаты, Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар, Саяси технологиялар, Саяси элитология, Саясаттағы имидж, Саяси конфликтология, Геосаясат және т.б. Екінші курста барлық студенттер мемлекеттік органдарда кәсіби іс тәжірибені өтеді.

Саясаттану бакалаврдың кәсіби қызмет объектілері болып табылады:

 • мемлекеттік басқару органдар;
 • орта және кәсіби оқу орындар;
 • ғылыми зерттеу орталықтар;
 • кеңес беруші қызмет және эксперттік орындар;
 • адам мен қоғам арасындағы өзара әрекеттесу мәселелерін зерттеумен айналысатын әлеуметтік саяси мекемелер.

Саясаттану мамандығының түлектері келесі салаларда жұмыс істей алады:

 • әкімшілікерде, мәслихаттарда, билік департаменттарында, мемлекеттік билік органдарында саяси жұмыстар бойынша мамндар және кеңес берушілер ретінде;
 • бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнама мамандары мен сарапшылары ретінде;
 • саяси имиджді қалыптастыру және саяси имидженг жарнамасын қалыптастыру бойынша маман ретінде;
 • құқық қорғау органдарында саяси тәрбие жұмысы жөніндегі ретінде;
 • ғылыми зерттеу институттарда зерттуші саясаттанушы ретінде;
 • жергіліктік басқармаларының қызметкерлері ретінде;
 • оқу орындарда әлеуметтік-саяси бағыттағы пәндерді оқытуға арналған оқытушы ретінде.

Университетті бітіру соңында саясаттану және әлеуметтану бакалавр дәрежесіне ие болған барлық кафедра түлектеріне емтихандардың нәтижесі бойынша магистратураға түсу мүмкіндігі беріледі.

Халықаралық ынтымақтастық

Кафедра Қазақстанның және жақын және алыс шет елдердің жетекші университеттері мен ғылыми орталықтарымен ғылыми және білім беру саласындағы тәжірибе алмасу және ынтымақтастық туралы кең ауқымды байланыстарын қолдайды:
• Фридрих Эберт атындағы қордың гендерлік зерттеулер орталығы (Германия);
• Орталық Еуропа университеті, Будапешт (Венгрия);
• HESP Foundation, Будапешттегі Ашық қоғам институтында;
• Прагадағы Чарльз университеті (Чехия)
• Гарвард университеті (Бостон, АҚШ) Дэвис институты;
Орталық Еуразияны зерттеу қоғамы (Бостон, АҚШ);
• РҒА әлеуметтану институты (Мәскеу, Ресей);
• Санкт-Петербург мемлекеттік университеті (Ресей).

Халықаралық ынтымақтастық педагогикалық кадрларды, студенттерді, магистранттарды халықаралық ғылыми және ғылыми-практикалық конференциялар мен конкурстарға, білім беру жобалары мен бағдарламаларына, сондай-ақ біліктілікті арттыру курстарына қатысу түрінде жүзеге асырылады.

Доцент Валитова З.Х. - CARTI гранттық бағдарламасының қатысушысы (OSI / HESP) -2006-2008; «Болашақ» бағдарламасы бойынша Карлов университетінде (Чехия) оқитын магистранттарға (МА) және докторанттарға (PhD) ғылыми кеңесші - 2008-2010жж.

доцент Индиголян А.А. - CARTI гранттық бағдарламасының қатысушысы (OSI / HESP) -2008-2010; «Ғылым, технология, инновация: әлеуметтану призмасы арқылы» Халықаралық ғылыми-техникалық әлеуметтану мектебінің XXVI сессиясына қатысу (Санкт-Петербург, 1-3 қараша, 2010 ж.) «Әлеуметтану және әлеуметтанулық қоғамды қалыптастыру үшін құндылықтар» ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің (4 қазан 2010 ж. - 3 желтоқсан 2010 ж.) Әлеуметтану факультетінің (АҚШ) Гарвард университетінде 2011 жылдың ақпан-сәуір айларында «Орталық Азиядағы әлеуметтік ғалымдардың кәсіптік идентификациясы» тақырыбында тағылымдамадан өтті. «Қазіргі әлемдегі ұлттық мемлекеттер мен ұлттар» атты халықаралық конференцияға қатысу Колумбия университеті (Нью-Йорк) 2011 ж. Сәуір.

доцент Аймағамбетов А.К. - CARTI гранттық бағдарламасының қатысушысы (OSI / HESP) -2009-2011, Louisville университетіндегі ғылыми стажировка;

аға оқытушы Резвушкина Т.А. - CARTI грант бағдарламасы (OSI / HESP) -2007-2009 қатысушысы; - CARTI гранттық бағдарламасы бойынша (HESP) Еуропалық университетте (Ресей, Санкт-Петербург) ғылыми тағылымдамадан өту. «Посткеңестік кеңістіктегі әлеуметтік саясат: идеология, акторлар, мәдениет» қысқы мектебіне қатысу - Мәскеу, 29 қаңтар - 6 ақпан.

аға оқытушы Резвушкина Т.А. - Әлеуметтік саясат және гендерлік зерттеулер орталығы (Саратов қ., Ресей) ұйымдастырған «Посткеңестік кеңістіктегі әлеуметтік саясат: идеология, актерлар, мәдениет» жазғы мектебіне 2011 жылғы шілдеде (Санкт-Петербург, Ресей) Экономика жоғары мектебі (Мәскеу қаласы, Ресей), оқытудың үздігі (HESP) бойынша аймақтық семинар, Джон Д. және Кэтрин Т. МакАртур қоры;

аға оқытушы Резвушкина Т.А. - CRC гранттық бағдарламасының қатысушысы (Будапешт, CEU, Венгрия) 2011 ж. қараша - «Оқыту курстарында деректі фильмдерді пайдалану» семинарына қатысу.

аға оқытушы Резвушкина Т.А. - 2011 ж. Желтоқсан - Санкт-Петербург, Ресей - Саратов атындағы Әлеуметтік саясат және гендерлік зерттеулер орталығы ұйымдастырған «Посткеңестік кеңістіктегі әлеуметтік саясатты сыни талдау: идеология, акторлар, мәдениет» Қысқы мектебінің жұмысына қатысу (Саратов, Ресей), Жоғарғы экономика мектебінің мемлекеттік университеті (Санкт-Петербург, Ресей), оқытудың үздігі (HESP) бойынша аймақтық семинар, Джон Д. және Кэтрин Т. МакАртур қоры


"Бұқаралық ақпараттар құралдары бойынша Америка-Ресей конференциясы" 2011 ж. 2-4 наурыз,Гарвард университеті , АҚШ. Фотода Е.А.Бөкетов атындагы ҚарМУ саясаттану және әлеуметтану кафедрасының доценті ә.ғ.к. Инджиголян А.А.


АҚШ конгресіндегі тағылымдама. Фотода Е.А.Бөкетов атындагы ҚарМУ саясаттану және әлеуметтану кафедрасының доценті, доктор PhD Аймагамбетов А.К.

Шетелдік әріптестермен ынтымақтастық саясаттанушылар мен әлеуметтанушыларды даярлайтын жоғары оқу орындарының тәжірибе алмасу аясында ғылыми байланыстарды кеңейтуге ықпал етеді. Бірнеше ресей ЖОО-мен ынтымақтастық жолдары белгіленді және дәрістер курсын оқуға профессорлар шақырылды.


04.04.2011. – 14.04.2011 жж. аралығында Санкт-Петербург университетінің ә.ғ.д, профессор Головин Н.А. дәрістер оқыды (Ресей).

Дәрістер шеңберінде «Саясаттану» білім беру бағдарлаиасының студенттері мен магистранттары шетелдік ғалымдардың семинарларына қатысты:
• Халықаралық қатынастар Жоғарғы мектебінің философия ғылымдарының докторы, профессор Оскар Креч («Орталық Еуропа геосаясаты» курсы, 2011-12 оқу жылы), (Чех Республикасы);
• Ф.М. Достоевский атындағы Омск мемлекеттік университетінің философия ғылымдарының докторы, профессор Разумов В.И. («Ғылыми-зерттеу бағдарламаларының теориясы мен әдіснамасы» курсы, 2011-12 оқу жылы);
• Қаржы және басқару Жоғарғы мектебінің PhD докторы, профессор Владимир Пророк («Theory and Practice of Politicai Conflicts Soiving» курсы, 2012-2013 оқу жылы), (Чех Республикасы);
• Қаржы және басқару Жоғарғы мектебінің PhD докторы, профессор Владимир Пророк («Political conflicts solution – theory & practice» курсы, 2013-2014 оқу жылы), (Чех Республикасы);
• Экономика Жоғарғы мектебінің PhD докторы, профессор Алоис Сурынек («Басқару психологиясы және әлеуметтану» курсы, 2014-2015 оқу жылы), (Чех Республикасы).

Ғылыми бағыттар

Саясаттану және әлеуметтану кафедрасының ғылыми бағыты: «Қазақстандық трансформация үлгісі: әлеуметтік-саяси контексті». Осы бағыт шеңберінде әртүрлі әлеуметтік-саяси мәселелер көтеріледі, атап айтқанда:

 • қазақстандық қоғамның қазіргі әлеуметтік-саяси үдерістері мен демократизациясы;
 • саяси дамудың қазақстандық үлгісінің саяси модернизация мәселелері мен құндылықтық;
 • интернет және бұқаралық коммуникациялар әлеуметтануы;
 • қазіргі саяси технологиялар және саяси менеджмент;
 • халықаралық қатынастар мен жаһандық дамудың саяси мәселелері, халықаралық және аймақтық қауіпсіздік;
 • білім және ғылым әлеуметтануы;
 • мәдениет әлеуметтануы;
 • білім беру әлеуметтануы;
 • мамандықтар әлеуметтануы;
 • әлеуметтік желілер әлеуметтануы;
 • қазіргі қазақстандық қоғамның әлеуметтік стратификациясы;
 • қазіргі сайлау жүйелері мен электоралдық үрдістер;
 • гендерлік зерттеулер;
 • әлеуметтік психология;
 • әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдістер;
 • әлеуметтік саясат.

Ғылыми бағыттар

Кафедра меңгерушісі доцент Көшербаев Д. Б., кафедра қызметкерлері доцент Валитова З. Х., доцент Инджиголян А. А. кафедрада 2012-2014 жылдар аралығында ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бағдарламасы аясында «Ұлттың зияткерлік әлеуетін қалыптастыру мәнмәтініндегі қазақстандық жастардың білім алу стратегиялары мен олардың еңбек нарығы динамизациясына сәйкестігі» (жоба жетекшісі профессор Карипбаев Б.И.) ғылыми жоба жүзеге асырылды.

Зерттеу нәтижесінде білім беруді басқару, еңбек нарығын реттеу, жастар саясаты комитеттері саласындағы кәсіби қызметкерлерге ғылыми маңызы жоғары, ауқымы мол ақпараттар алынады деп болжанды.

Нәтижелері еңбек нарығы, білім беру жүйесі, білім  беру саясаты субъектілерінің оңтайлы өзара әрекеттесуін үлгісін қалыптастыру үшін пайдалануға болады.

Зерттеудің бірінші кезеңі аяқталуы бойынша факультетте біліктілігі жоғары  ЖОО-ның және орта білім беру мекемелерінің кең ауқымды мамандарының қатысуымен «Қазіргі жастардың білім алу стратегияларын зерттеудің теориялық-әдіснамалық сауалдары» атты дөңгелек үстел өткізілді, ақпараттар факультет сайтында көрсетілген.

Кафедра оқытушыларымен «Әлеуметтік трансформациялардың посткеңестік үлгісі: жиырмажылдық тәжірибе» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция ұйымдастырылып, откізілді (15-16 сәуір 2011 ж.). Аталмыш ғылыми шара Карлов университетінің демография және геодемография кафедрасымен  (Прага, Чехия) және «Нұр Отан» ХДП Қарағанды облыстық филиалымен тығыз ыңтымақтастықта ұйымдастырылды.

Конференция білімнің әртүрлі салаларынан – саясаттану, әлеуметтану, философия, мәдениеттану, демография, экономика, құқық және т. б. ғалымдардың назарын аударды.

Конференцияның негізігі мақсаты - посткеңестік қоғамның әлеуметтік институттар трансформациясын, этномәдени мәтіндер мен демографиялық қайта құрулар мәселелерін талдау мен түсіну. Конференцияның пәнаралық сипаты белсенді ғылыми сұхбаттың орнауына септігін тигізді. Конференцияға алыс және жақын шетел ғалымдары қатысты. АҚШ-тан Аризона Штаты университетінің Халықтың динамикасын  зерттеу Орталығының  директоры Виктор Агаджанян, Чехиядан Карлов университетінің демография және геодемографии кафедрасының профессоры Томаш Кучера, Ресейден Санкт-Петербург университетінің әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор Головин Николай Александрович, Ф. М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетінің философия ғылымдарының докторы, профессор Разумов Владимир Ильич қатысты. Сондай-ақ, Алматы, Астана, Орал жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтарының делегациялары қатысты.

Конференция қорытындысы бойынша әлеуметтік ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстарын жандандыру мақсатында мемлекеттік құрылымдар өкілдерімен ынтымақтастық жасасу туралы шешім қабылданды, сондай-ақ Аризона штатының университеті, Санкт-Петербург мемлекеттік университетімен ынтымақтастық келісімшарттары қабылданды.

Жыл сайын кафедра ұжымы студенттер мен магистранттардың "Қазақстандық трансформация үлгісі: әлеуметтік-саяси контекст" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы өткізіледі және конференцияның материалдар жинағы шығарылады. Кафедраның ПОҚ жетекшілігімен студенттер мен магистранттар өз зерттеу жұмыстарының қорытындылары туралы баяндамамен аталмыш конференцияға және басқа да республикалық және халықаралық деңгейлерде ұйымдардың конференцияларына қатысады. 2009-2017 жж. аралығында саясаттану және әлеуметтану мамандығы студенттері мен магистранттарының 100-ден аса мақалалары жарыққа шықты.

Бұдан басқа, студенттер жыл сайын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де өтетін Олимпиадаға белсене қатысады. 2015 жылдың 26-27 наурыз аралығында Байсалбаева Б. (П-42 тобы), Саятбергенова С. (П-22), Нұрғалиева Т. (П-32 тобы), Н.А. Аймағамбетова (П-32 тобы) саясаттанушыларының «Politcoterie» тобының мүшелері, 5В050200 - саясаттану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының студенттері арасында Республикалық пәндік олимпиадаға қатысты.

Олимпиада қорытындысы бойынша «Politcoterie» командасы 2 орын алды. Және де командаға «Белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша дипломмен марапатталды. (Ғылыми жетекшілері: саясаттану магистрі, аға оқытушы Жұмағұлов Е.Т. және т.ғ.к., доцент Жумасултанова Г.А.). Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының студенттері арасында Республикалық пәндік олимпиада қорытындысы бойынша «Демососкоп» әлеуметтанушылар командасы, Жунисова К., Игенова Б. (С-21), Сейдахмет И. (С-31) 3 орынды иеленді (ғылыми жетекші: әлеуметтану магистрі, аға оқытушы Бейсенова А.А.).

2016 жылдың 28 наурызы мен 31 наурызы аралығында «Politcoterie» саясаттанушылар тобының мүшелері Нұрғалиев Т. (П-42), Танирбергенова С. (П-32), Жамбекова Ж. (гр.П-21), Балгазарова А. (ПП-22) 5В050200-Саясаттану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының студенттері арасында республикалық пәндік олимпиадаға қатысты, оның қорытындысы бойынша команда 2-ші орынды иеленді. Команданың барлық мүшелері сертификаттармен марапатталды. (ғылыми жетекшісі доцент Жұмасұлтанова Г.А.).

2017 жылдың 29-30 наурызында Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының студенттері арасында 5В050100 - Әлеуметтану мамандығы бойынша республикалық пәндік олимпиада қорытындысы бойынша «Демоскоп» әлеуметтанушылары тобының мүшелері Жүнісова К., Игенова Б. (С-31), Қапият Д., Исина Д. C-21) 3 орынды иеленді (ғылыми жетекші: әлеуметтану магистрі, аға оқытушы Бейсенова А.А.).

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Әлеуметтік қайта құрудың пост-кеңестік моделі: жиырма жылдық тәжірибесі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы (2011 жылғы 15-16 сәуір). Суретте, з.ғ.д., профессор, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ректоры Е.Қ. Кубеев, т.ғ.д., профессор, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ проректоры Омаров Х.Б., псих.ғ.д., Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың философия және психология факультетінің деканы Сабирова Р.Ш., т.ғ.к., ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Рогалев В.П., т.ғ.к., «Нұр Отан» ХДП облыстық филиалының төрағасы орынбасары Есенғараев Е.Ж.

Қазақстан Республикасы (15-16 сәуір 2011) тәуелсіздігінің жиырма жылдығына арналған: «жиырма жыл тәжірибесі, әлеуметтік трансформация посткеңестік моделі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Суретте: филос.ғ.к., саясаттану және әлеуметтану кафедрасының доценті Алимова С.Б., т.ғ.к., саясаттану және әлеуметтану кафедрасының доценті Жұмасұлтанова Ғ.А., филос.ғ.к., саясаттану және әлеуметтану кафедрасының доценті Амерхан Б.А., ф.ғ.д., философия және мәдениет теориясы кафедрасының профессоры Батурин В.С., филос.ғ.д., Санкт-Петербург университетінің профессоры Головин Н.А., филос.ғ.д., Федор Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетінің профессоры Разумов В.И., PhD докторы, Аризона университетінің (АҚШ) профессоры Агаджанян В.


Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, т.ғ.к. Рогалев В.П.


Прагадағы Карлов университетінің демография және геодемография кафедрасының профессоры Томас Кучера (Чехия).


Әлеуметтану ғылымдарының докторы, Санкт-Петербург университетінің профессоры Головин Николай Александрович (Ресей).


Аризона университетінің (АҚШ) халық санының динамикасын зерттеу орталығының директоры, PhD докторы, профессор А. Агаджанян.


Сергазина К. «6М050200-Саясаттану» мамандығының 1 курс магистранты. (Астана қ. 16.11.2012 ж.)

2012 жылғы 16 қарашада Астана қаласында «G-EMPIRE» қонақ үйінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бағдарламалық мақаласында баяндалған тапсырмаларды жүзеге асырудағы ҮЕҰ рөлі туралы «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: жалпы еңбек қоғамына жиырма қадам» атты ғылыми-практикалық конференциясы өтті. Конференцияны ұйымдастырушылары Астана қаласының Ішкі саясат басқармасының қолдауымен «Шаңырақ» қоғамдық бірлестігінің филиалы.

Тәрбиелік жұмыс

Саясаттану және әлеуметтану кафедрасындағы тәрбиелік жұмыстардың басты бағыттары болып қоғамдық-саяси, отансүйгіштік және құқықтық тәрбие, адамгершілік, мәдени-эстетикалық және этномәдени дамуы, студенттердің ғылыми-зерттеу және шығармашылық бағдарларын дамыту, жатақханадағы тәрбие жұмыстары, бұқаралық спорт түрлерін дамыту және салауатты өмір салтын насихаттау, діни экстремизмнен және жемқорлық құбылыстарынан сақтандыру.

Факультет, деканат кеңесінің мәжілістерінде, кафедра мәжілістерінде жоспарға сәйкес студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмыстары, проблемалы студенттермен жұмыс туралы және басқа мәселелер жиі қаралады. Кафедрада мемлекеттік жастар сасатын іске асыру іс-шараларына, дөңгелек үстелдерге, дискуссияларға, бірлескен акцияларға және басқаларға студенттердің мен магистранттардың қатысуына ерекше назар аударылады.

Жыл сайын Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауының негізгі бағыттарын түсіндіру және оларды іске асыру бойынша кездесулер өткізіледі.

Бұдан басқа, топ кураторлары ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауын түсіндіру жөніндегі тақырыптық куратор сағаттарын өткізіп тұрады. Студенттер бұл құжатқа деген қызығушылықтарын белсенді түрде көрсетеді, яғни оның қазақстан қоғамының дамуындағы және демократиядағы маңыздылығын саналы түрде түсінеді.

3-курс студенттері-әлеументтанушылар Исина Д. және Қапият Д. «Қазақстан жолы: мәңгіоік ел» атты Астана қ. өткен (қыркүйек, 2017) семинар-тренингтің қатысушылары болды. 1 қыркүйек кафедрада өткізіледі (кафедраның ПОҚ студенттер-бірінші курс студенттерімен кездесулер өткізеді).

Философия және психология факультетінде дәстүрлі мәдени-бұқаралық іс-шара «Студенттікке қабылдау» болып табылады, мұнда кафедра студенттері белсене ат салысады.

Осылайша, 2013 жылдың қазанында П-31 тобынан Толеуов Асылбек, Мухамедия Жанболат, П-12 тобынан Танирбергенов Сагымжан және Алимжанов Мадияр, тобынан П-32 Байсарина АйзадаҚР жемқорлық күрес жөніндегі заңнамаларын білу туралы брейн-ринге қатысып, бірінші орынды иеленді.

Осылайша, ағымдағы жылдың қыркүйегінде «Жас талап-2014» вокал орындаушылары мен шоу-бағдарламаларының жүргізушілері байқауына кафедра студенттері қатысып, жүлделі 2-орынды иеленді.

Кафедрада спорттық-бұқаралық іс-шаралар жоспары, ҚарМУ спорт секцияларының сабақ кестесі де бар. Кафедра оқытушылары мен студенттері үнемі түрлі деңгейдегі спорт жарыстарына қатысады. Көптеген студенттер университеттің спорт секцияларына қатысады.

Сонымен бірге, студенттер діни экстремизнен сақтандыру жөніндегі іс-шаралардың шеңберінде арнайы ұйымдардың өкілдерімен кездесіп, дәрістер тыңдады.

Осылай, 2014 жылдың ақпанында «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауындағы «Мәңгілік Ел» идеясын факультет студенттері мен оқытушыларының арасында дөңгелек үстел ұйымдастырылған.

«Әлеуметтану» және «Саясаттану» мамандықтарының студенттері жыл сайынғы республикалық пәндік олимпиадаларға (Алматы қ., Әл-Фараби ат.ҚазҰУ) қатысып, жүлделі орындарды иеленуде. Салауатты өмір салтын насихаттау – кафедраның тәрбиелік жұмысының негізгі міндеті.

«Бірінші курс студенті» апталығының шңберінде 1, 2, 3-курс студенттерінің және оқытушыларының арасында спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Футбол, баскетбол және волейбол бойынша жарыстар өткізілді.

Діни экстремизм құбылыстарынан сақтандыру мақсатында қоғам өміріндегі және қазіргі замандағы өзекті проблемаларды және процестерді түсінуде студенттерге жәрдем етуге бағытталған дін проблемалары бойынша діни конфессия өкілдерімен кездесулер, дәрістер, әңгімелер, диспуттар, дөңгелек үстелдер өткізіледі.

Кестеге сәйкес барлық топтардың студенттері мен кураторлары қатысқан студенттер арасындағы «Виктория» құқықтық жәрдем және әлеуметтік-психологиялық орталық дәріс берушілерінің қатысуымен діни экстремизмді алдын алу және одан сақтандыру бойынша семинар-тренинг өткізілді.

Факультеттің қызметіндегі маңызды бағыттардың бірі - жатаөханадағы тәрибе жұмыстары болып табылады. Философия және психология факультетіне №6 жатақхана бекітілген. №6 жатақханадағы тәрбие жұмысы жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі. Кураторлар жатақханаға орналасуда ұйымдастыру мәселелеріне көмек көрсетуге, бірінші курс студенттерінің бейімделуін бақылауға бағытталған әрекеттер жүзеге асырылады. Философия және психология студенттерінің жатақханада тұру жағдайлары қазіргі таңда жақсы деп айтуға болады: жарық, жылу, ыстық және суық су үнемі беріліп тұрады. Жалпы №6 жатақхана студенттердің тұруы үшін барлық талаптарға жауап береді. Оңтайлы тәртіпті ұстау үшін №6 жатақханада оқытушылардың күнделікті сағат 19.00-23.00 кезекшілігі ұйымдастырылған.


Байланыс:
Қарағанды қ., Мұқанов к., 1 (саясаттану және әлеуметтану кафедрасы)
e-mail: kafedra.00@bk.ru

Қарағанды мемлекеттік университеті, философия және психология факультеті 2015