Талапкерлерге арналған ақпарат

Құрметті талапкерлер! Философия және психология факультетінде мамандар келесі мамандықтар бойынша білім алады:5В050100 -Социология5В050200-Политология5В020100-Философия5В020600-Дінтану5В020400-Культурология5В050300-Психология5В090500 - Әлеуметтік жұмыс5В090600 - Мәдени-рекреациялық жұмыс5В012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
5В050100 - Әлеуметтану МАМАНДЫҒЫ 5В050200 - Саясаттану МАМАНДЫҒЫ Мамандықтар бойынша оқытуды Саясаттану және Әлеуметтану кафедрасы жүзеге асырады. Біздің басты мақсатымыз - заманауи қоғам жағдайында әлеуметтік-гуманитарлық білім беру, сыни ойлау, ақпарат ағындарына, жаһандық, саяси және әлеуметтік үдерістерге бағдарланған жоғары білікті мамандарды қалыптастыру.Саясаткер- студенттер оқу барысында мынадай пәндерді оқиды: Саяси билік, Қазіргі саяси процестер, ҚР-дағы ұлттық қауіпсіздік, ҚР ішкі және сыртқы саясаты, Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар, Саяси технологиялар, Элитология, Саяси конфликтология, Геосаясат және т.б.Студенттер-әлеуметтанушылар Басқару әлеуметтануы, Кескіндеу, Әлеуметтану әдісі, Кәсіпкерлік социологиясы, Интернеттің әлеуметтануы, Этносоциология, Отбасы социологиясы сияқты тәрбие пәндерін оқиды.
Екінші курстағы барлық студенттер мемлекеттік органдарда - әкімдіктерде, мәслихаттарда, ведомстволарда және министрліктерде тәжірибеден өтеді, сондай-ақ педагогикалық тәжірибеден өтіп, қаланың және облыстың орта білім беретін оқу орындарында білім алады.Университетті тәмамдағаннан кейін саяси ғылымдар / әлеуметтану саласында гуманитарлық білім бакалавры алғаннан кейін біздің түлектерге кіріспе емтихандары аяқталғаннан кейін магистратураға түсуге мүмкіндік бар.Байланыс ақпараты:Қарағанды ​​қаласы, ст. Мұқанов 1,Университеттің 8 ғимараты. Е.А. Бөкетов,Телефон - 77 03 73

5В020100 - ФИЛОСОФИЯ МАМАНДЫҒЫБіз ойлануға үйретеміз!

Философия мамандығының түлегінің кәсіптік қызметі қоғамның және оның институттарының рухани өмірінің түрлі салаларының дамуын және жұмыс істеуін логикалық, әдістемелік және философиялық талдауға, қоғамдық ұйымдар мен үкіметтік емес құрылымдарда, жастардың моральдық-патриоттық қасиеттерін қалыптастырудағы ғылыми қызметін қамтамасыз етуге бағытталған.Философ- маман ғылыми, оқу-тәрбие және сараптамалық-кеңес беру қызметін жүзеге асыруға дайындалады.Философия мамандығының түлегі мына лауазымдарды атқара алады


 • философия, этика, логика және басқа да философиялық пәндер оқытушысы;
 • референт, әлеуметтік және мәдениет саласындағы менеджер;
 • мемлекеттік құрылымдардың сарапшылары, әлеуметтік сарапшылары, қоғамдық қозғалыстар мен қауымдастықтар, ғылыми-зерттеу институты;
 • ұлттық қозғалыстар, этносаралық қатынастар, халықтың көші-қоны, ұлттық имитациялық мәселелер бойынша антрополог және этнолог-консультативтік ұйымдар;
 • Ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорлардың маманы және т.б.

Мамандық бойынша бітіруші түлек Философия мамандығы бойынша гуманитардық білім дәрежесін алады.

Факультеттің оқытушылары студенттерге кең кітапхана, компьютерлік сынып, Интернет жүйесін дайындап берген. Философия және мәдениет теориясы кафедрасында 3 доктор және 3 философия ғылымдарының кандидаты бар. 5 жылдан астам уақыт студенттердің философиялық клубы бар5 жылдан астам уақыт бойы студенттің философиялық клубы бар.Студенттерге қызмет көрсету кезінде: студенттердің мәдениет сарайындағы қызығушылық қауымдастықтар, тегін спорт секциялары, санаторлық-профилактикалық мекеме, шаруашылық кешені, кафе.Кафедрада тек қана мамандық бойынша тиімді оқу үшін ғана емес, толық студенттік өмір үшін де жағдайлар жасалады.Жыл сайын Студенттерге арнау, Соңғы қоңырау, Кафедра күні, КВН, Брейн-ринг, сондай-ақ белсенді, қызықты және көңілді сияқты іс-шаралар тек университеттік ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік мейрамдарда да өткізіледі.Нәтижесінде сізде мемлекеттік атағы бар диплом мен нақты жұмысқа орналасу мүмкіндігініз бар.Магистратурада одан әрі оқу мүмкіндігініз бар.
Байланыс ақпараты: Қарағанды ​​қаласы, ст. ҚарМУ ғимаратының 1, 8 үй. Е.А. Бөкетов, Философия және мәдениет теориясы кафедрасы Тел. 77-00-36

5В020600 ДІНТАНУ МАМАНДЫҒЫ

Мамандарды дайындау қазақ және орыс тілдерінде күндізгі, сырттай қысқартылған оқу нысандарымен жүргізіледі.

5В020600 - Дінтану мамандығының студенттері оқу барысында келесі пәндерді оқиды:

Әлеуметтік-гуманитарлық бағыт бойынша: әлемдік мәдениет тарихы, Қазақстан тарихы, философия, әлеуметтану, жалпы психология, логика, риторика, шетел тілі и др.

Жаратылыстану-ғылыми бағыт бойынша:экологиялық білім, қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары, тіршілік қауіпсіздігі негіздері, есептеу техникасы

Мамандық пәндері бағыты бойынша:дін тарихы, дін философиясы, дін әлеуметтануы, дін психологиясы, дін феноменологиясы, рухани мәдениет тарихындағы еркін ойлау, герменевтика, сонымен қатар діни адамдармен (көшбасшылармен), ұйымдармен тілдесу, мамандандару араб және латын тілдерін оқытуды талап етеді.

Кәсіптік қызмет объектілері: діни менталдылық пен қызметті зерттеу және қалыптастыру әлеуметтік институттар және қарым-қатынастармен байланысты болған: дін бойынша мемлекеттік басқару органдары, ғылыми-зерттеу институттар және басқа мекемелердегі бөлімдер және қызметтер. Бітірушілер орта және жоғарғы білім беру орындарында дінтану оқытушылары болып жұмыс істей алады.

Байланыс деректері:
Қарағанды қ., Мұқанова к., 1,
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 8-корпус
Философия және мәдениет теориясы кафедрасы
тел. 77-00-36

5В020400 МӘДЕНИЕТТАНУ МАМАНДЫҒЫ

Күнделікті оқу барысында студенттерде келесі икемділіктер пайда болады: мәдени феномендерге жеке баға беру мен түсіндіру; мәдениет пен оның феномендерінің мәденифилософиялық анализінің әдістемесін әзірлеу мен іздеу көрінісінде жұмыс істеу; аралас пәндер мен барлық эмпирикалық материалдар бойынша өз білімін жүйелеу; әлемдік мәдениет контекстіндегі отандық мәдениетті бағалау; ақпаратты сараптау мен зерттеу жиюдың жаңа технологияларын қолданумен зерттеудің әртүрлі әдістерін қолдану арқылы берілген білім саласының мәдениеттік дамуы мен тәжірибесі, мәдениет сұрақтарымен байланысты жалпы және жеке тақырыптарды саралау; мәдениеттануды білім мекемелерінің орта буынында, білім беру процесінің жаңа педагогикалық технологияларында оқытудағы тәжірибелік дағдыны иемдену .

Мамандық түлегіне мәдениеттану мамандығы бойынша гуманитарлық білімдер бакалавры деңгейі беріледі.

Мамандық бітірушілері келесі лауазымдарда жұмыс істей алады:

- мәдениеттану оқытушылары жалпы және орта білім беру орындарында (мектеп, колледж, лицей);

- референт, эксперт, ұлттық қауіпсіздік пен ішкі істер жұмыстарының мамандандырылған құрылым қызметкері;

- мәдени-ағарту мекемелер қызметкері; БАҚ жүйесіндегі мәдени процесстерді шолушы;

- мәдени құндылықтарға баға беретін сарапшы; мәдени қызмет облысындағы кеңесші;

- имиджеолог; қоғаммен байланыс бойынша маман, мәдени саясат бойынша маман және т.б.

Бітірген соң магистратурада оқу мүмкіндігі бар

Байланыс деректері:
Қарағанды қ., Мұқанова к., 1,
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 8-корпус
Философия және мәдениет теориясы кафедрасы
тел. 77-00-36

5В050300 - ПСИХОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ

Құрметті талапкерлер!

Психология бөлімінде сіз тек қана сіздің өмірлік табысқа жетуге қажетті фундаменталды білімді алу ғана емес, сонымен қатар сіздің интеллектуалды, өнерпаздық және жеке бас потенциалыңызды аша аласыз!

Маман-психологтарды психология ғылымдарының кандидаттары, Мәскеу, Ленинград, Саратов, Қарағанды университеттерінің түлектері дайындайды.

Кафедра оқытушыларының ғылыми-профессионалдық қызығушылықтары тұлға психологиясы, психологиялық кеңес беру, шығармашылық психологиясы, оқыту және білім беру психологиясы, этникалық психология, көшбасшылық психологиясы болып табылады.

Оқытушылар ғылыми-зерттеу қызметінің 20 жылдығында 500-ден астам ғылыми жарияланым шығарды. Алынған жоғары білім біздің түлектерге Қазақстанның мектептерінде және басқа оқу орындарында, медициналық мекемелерде, бала бақшаларда, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, банктерде тиімді жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

Профессионалдық білімді қолдану облысында: әлеуметтік ұйымдар (балалар үйі, баспана, қарттар үйі, мүгедектер, бос уақыт пен шығармашылық балалар орталығы) білім беру ұйымдары (мектептер, балабақшалар, жоо) қызметкерлерді саралау және талғау мекемелер (кадрлық агенттік, жұмыспен қамту орталығы, кәсіптік бағдар орталығы); медициналық ұйымдар (ауруханалар, емханалар, наркологиялық орталықтар, оңалту орталықтары); психотерапевтік, психологиялық кеңес беру қызметтері; мекемелер, фирмалар; құқық қорғау органдары (соттар, балалар қабылдаушы-бөлушілері, колониялар, прокуратура, ішкі істер жұмыстарын аудандық басқару); сенім телефонында жұмыс жасау; қорғау қызметінде, ТЖМ-нде жұмыс; әскери ұйымдар.

Студенттік өмір

Студенттік өмір бұл тек қана дәрістер, семинарлар, сынақтар мен емтихандар емес. Біздің бөлімде өзіндік дәстүрлер мен мерекелер бар. Жыл сайын желтоқсан айының аяғында Психолог күні өткізіледі, университеттік КТА-да біздің Психофилия тобы табысты өнер көрсетеді. Сонымен қатар студенттер Студенттік Ғылыми Қоғам Психолог қызметте де белсенділік танытады.

Оқыту нысандары

Күндізгі (бакалаврлар - 4 ж.), сырттай қысқартылған(жоғарғы оқу орны негізінде - 2 ж.) исырттай қысқартылған (3 жыл колледж негізінде).

Білім беру қазақ және орыс тілдерінде өтеді.

Бейінді пән биология.

Байланыс деректері:
Қарағанды қ., Мұқанова к., 1,
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 8-корпус
психология кафедрасы, тел. 77-00-36

5В090500 - ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС МАМАНДЫҒЫ

Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша оқу жұмыстарын кафедрада 1993 жылдан бастап жүзеге асырды. Университеттің негізінде Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша республикалық оқу-әдістемелік секциясы бар.

Бүгін әлеуметтік жұмыс қоғамның әлеуметтік дамуына қажетті әлемдегі маңызды гуманитарлық мамандықтардың бірі болды. Әлеуметтік қызметкерлерді оқыту келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік қызметкер, әлеуметтік жұмысшы-геронтолог, гендерлік проблемаларды шешу үшін әлеуметтік қызметкер, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік қорғау, әлеуметтік жұмыскер-эколог, әлеуметтік қызметкер-психолог, оңалту бойынша әлеуметтік қызметкер төтенше жағдайлардағы адамдар.

Әлеуметтік қызметкерлер:

 • Мемлекеттік құрылымдарда (барлық деңгейдегі әкімдіктер, білім беру, мәдениет бөлімдері, жастар ісі жөніндегі комитеттер);
 • Әлеуметтік қорғау органдарының мекемелерінде (зейнетақыны, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды төлеу орталықтары);
 • Білім беру ұйымдарында (мектептен тыс мекемелер, барлық типтегі және деңгейдегі жалпы білім беретін мектептер, интернаттар, балалар үйлері);
 • Денсаулық сақтау мекемелерінде (емдеу-профилактикалық, түзету және оңалту мекемелері);
 • Әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінде (жалғыз және қарт адамдарға арналған интернаттар, мүгедек балаларға арналған үйде әлеуметтік көмек бөлімі, сондай-ақ жалғыз және қарт адамдар үшін);
 • Түзету-сауықтыру орталықтары, отбасылық және балаларға арналған мекемелер;
 • Кәмелетке толмағандардың, әлеуметтік баспаналардың жағдайы туралы инспекциялар;
 • Мәдени қызметтер (жасөспірімдер клубы, балалар мен жасөспірімдер үйлері).сияқты мекемелерде қызмет ете алады.

Профильді пән - География. Оқу мерзімі: күндізгі, 4 жыл; Оқу гранттары бойынша және коммерциялық негізде жүргізіледі. Сыртқы түрі:

 • Орта кәсіптік білім негізінде - 3 жыл. Қабылдау медициналық немесе әлеуметтік-құқықтық білім негізінде коммерциялық негізде жүргізіледі.
 • Жоғары білім негізінде - 2 жыл - коммерциялық негізде қабылдау.

5В090600-МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ІСІ мамандығы

5В090600-Мәдени-тынығу жұмысы мамандығы бойынша оқу жұмыстары кафедрада 2004 жылдан бастап жүргізіледі.

Профильдік пән - екі шығармашылық емтихан:

 • Орындау дағдылары:
 • Көркем оқу (поэма, көркемдік, өнер туындыларынан үзінді, авторлық өлеңдер);
 • Музыкалық-шығармашылық және би билерін көрсету;
 • Бірыңғай эфирді дамыту және көрсету.
 • Ұйымдастыру-әңгімелесу шеберлігі;
 • Мәдени-сауықтыру іс-шараларының сценарийлерін әзірлеу және қорғау;
 • Топтық эскизді дайындау және көрсету.

Оқу мерзімі

Күндізгі бөлім: 4 жыл; Оқу гранттары бойынша және коммерциялық негізде жүргізіледі.

Сырттай оқу түрі :орта кәсіптік білім негізінде - 3 жыл. Қабылдау қолжетімді орта педагогикалық және мәдени, білім беру және музыкалық білім негізінде коммерциялық негізде жүргізіледі. Жоғары білім негізінде - 2 жыл - қабылдау коммерциялық негізде жүзеге асырылады.

Тренингтің аяқталуына негізделген біліктілік - Мәдени-сауықтыру ісін ұйымдастырушы. Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Мәдени-сауықтыру жұмысы - мәдениет, өнер, білім, ғылым және БАҚ саласындағы кәсіби қызмет. Мәдени-тынығу жұмысы мамандығының түлектері жұмыс істей алады:

 • Мәдени және демалыс орталықтарында, мектептен тыс мекемелерде, аймақтық ғылыми-әдістемелік орталықтарда;
 • Жалпы мектептерде, балалар үйлерінде, аула клубтарында, әлеуметтік оңалту орталықтарында.

Мәдени-сауықтыру мамандығы бойынша құжаттарды қабылдау 2014 жылғы 20 маусымнан 1 шілдеге дейін жүргізіледі.

5В012300-ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӨЗІН ӨЗІ ТАНУ

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің әлеуметтік-педагогикалық факультетінде. 5В012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша Әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану біліктілігі бойынша мамандар дайындайды. Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша оқыту балалар мен жастарды толығымен әлеуметтендіру мен жеке даму үдерісін ұйымдастыруға бағытталған; жалпы білім беру және мамандандырылған білім беру ұйымдарында түзету-педагогикалық және білім беру қызметін ұйымдастыру.

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының түлектері мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырудың оқу орындарында жұмыс істей алады; әлеуметтік ортаға жас ұрпақты тәрбиелеу және дамыту проблемаларына байланысты институттар; балалардың бос уақытын ұйымдастыруға және балалар шығармашылығын қолдауға, жас ұрпақтың толық әлеуметтенуіне және жеке дамуына байланысты мекемелер.

Оқу мерзімі

Профильді пән - Биология.

Күндізгі бөлім: 4 жыл; Оқу гранттары бойынша және коммерциялық негізде жүргізіледі.

Сырттай оқу түрі: орта кәсіптік білім негізінде - 3 жыл. Қолжетімді орта педагогикалық немесе әлеуметтік-құқықтық білім негізінде. Жоғары білім негізінде - 2 жыл - қабылдау коммерциялық негізде жүзеге асырылады.

Қарағанды мемлекеттік университеті, философия және психология факультеті 2015